SUPER OFERTA
pontul zilei

Meciul zilei - 26.07.2015 - CSMS Iasi vs Petrolul P.

CSU AstraIn aceasta seara de la ora 21:00, in Copou, pe stadionul “Emil Alexandrescu”, CSMS Iasi va primi vizita ultimei clasate, Petrolul Ploiesti.

Meciul zilei - 25.07.2015 - FC Steaua B. vs CFR Cluj

Steaua CFRMeciul zilei de astazi incepe la ora 21:00 si se joaca in runda a 3-a din Liga 1, pe stadionul “Arena Nationala” din Bucuresti care va gazdui derby-ul dintre Steaua si CFR Cluj.
Regulament de joc

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A JOCULUI PENTRU PARIURI SPORTIVE

REGULI GENERALE:

Organizatorul este GS BET PARIURI SPORTIVE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Sergent Nitu Vasile, nr. 61, sector 4, Bucuresti, înregistrata la Registru Comertului sub nr. J40/5066/04.05.2012, CUI RO30150131 (denumita in continuare: "Organizator").

Acest regulament intră în vigoare începând cu data obţinerii avizului Comisiei de Autorizare şi va guverna toate pariurile acceptate de către Organizator.
Regulamentul de joc va fi afişat într-un loc vizibil la punctul de pariere şi va putea fi consultat de către fiecare jucator înainte de efectuarea pariului. Clienţii trebuie să citească şi să înţeleagă regulile de mai jos. Prin detinerea unui bilet de pariere emis de catre Organizator se prezuma in mod absolut cunoaşterea si acceptarea de catre jucator a regulilor prevazute in prezentul Regulament.

Articolul 1

TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU EFECTUAREA PARIURILOR:


Aceste Reguli reprezintă in mod exclusiv temeiul legal pentru încheierea unui contract privind participarea la joc („Contract de Joc").

(1) Pariul este jocul în care Jucătorul indică rezultatele evenimentelor propuse de organizator (denumite în continuare „Evenimente"), acesta hotărând în mod independent numărul şi tipul evenimentelor pe care pariază şi suma de care depinde valoarea eventualului câştig (denumită în continuare „Miză").
(2) Contractul va fi încheiat între organizator şi jucător pe baza acceptării de către acesta din urmă de bună voie a ofertelor, întocmite în conformitate cu prezentele reguli, prin efectuarea plăţii Biletului de pariere (denumit în continuare „Bilet").
(3) Jucătorul este persoana fizică majoră (care a implinit 18 ani) care a încheiat un Contract de Joc cu Organizatorul, fapt dovedit de deţinerea biletului. Înainte de tipărirea biletului, toate informaţiile despre bilet vor fi înregistrate de către organizator în baza de date.
(4) Aceste Reguli („Reguli Generale") vor fi obligatorii pentru toate părţile care stabilesc relaţii în scopul desfăşurării unui pariu.
(5) Toate pariurile primite de către organizator vor fi valabile doar dacă Regulile Jocului au fost respectate.
(6) După acceptarea unui pariu, jucătorul nu va avea dreptul să opereze modificări asupra biletului. În acest sens, jucătorul este obligat, în interes propriu, să-şi verifice datele de pe bilet, iar în cazul în care constată existenţa unor date eronate, poate solicita remedierea acestora în cel mult 10 minute de la emiterea biletului. Excepţie face situaţia în care unul din evenimentele de pe bilet a inceput deja. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai putea fi luate în considerare.

Articolul 2

MECANISMUL DE PARIERE

(1) Organizatorul va primi pariuri pentru următoarele evenimente: fotbal, baschet, handbal, hochei, tenis, formula 1, golf, sporturi de contact, atletism, ciclism, baseball, rugby, volei, polo, fotbal american,fotbal australian, fotbal pe plajă, fotbal in sală, snooker, darts, sporturi de iarnă, nataţie, gimnastică, curse de automobile, de motociclete etc.
(2) Organizatorul poate oferi şi alte evenimente care nu sunt enumerate mai sus şi care vor fi guvernate, de asemenea, de Regulile Generale.
(3) Fiecare Eveniment din OFERTA de pariere va avea un anumit coeficient (denumit în continuare „Cotă") determinat de către organizator. COTA fiecărui eveniment va fi determinată de către organizator la discreţia sa, luând în considerare informaţiile de ultimă oră cu privire la acesta.
(4) Cotele pot fluctua înainte de acceptarea unui pariu.
(5) După ce jucătorul se hotărăşte asupra evenimentelor pe care doreşte să le parieze, el se prezintă la casierie cu aceste evenimente notate (nr. evenimentelor şi pronosticurile pe care doreşte să le joace) pentru ca acestea să fie introduse de către casier în program în vederea realizării efective a biletului de joc. După includerea evenimentelor în program (maxim 30 pe bilet), casierul împreună cu jucatorul verifică exactitatea informaţiilor introduse şi specificate de către acesta. Din momentul înregistrării biletului în sistem, acesta conţine toate datele despre locaţie (agenţie), momentul în care a fost efectuat (data/ora), toate informaţiile despre evenimente (numerotaţie, pronostic), cota, miza, taxele precum şi câştigul eventual.
(6) În urma achitării biletului, jucătorul primeşte biletul de joc (ce conţine toate informaţiile de mai sus) a cărui copie magnetică se regăseşte în memoria sistemului informatic.

Articolul 3

SISTEMUL DE PLATĂ A CÂŞTIGURILOR

(1) La ridicarea câştigurilor este necesară prezentarea unui act de identitate, în vederea organizării unei evidenţe care să permită determinarea câştigurilor totale ale unui jucător într-o zi la acelasi organizator. In conformitate cu prevederile art. 77 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile din jocurile de noroc se impun prin reţinere la sursă, aplicându-se cota de impozit de mai jos asupra venitului net calculat ca diferenţă între venitul brut şi suma neimpozabilă de 600 lei, cu o cotă unică de 25% aplicată asupra venitului net care depăşeşte cuantumul de 600 lei.
Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi jocuri de noroc sub valoarea sumei neimpozabile de 600 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc realizate de acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi. Obligaţia calculării, declararii, reţinerii şi virării impozitului revine Organizatorului.
(2) La plata câştigului se ia în considerare rezultatul care este înscris în evidenţa organizatorului.
(3) Suma câştigătoare a unui bilet simplu va fi calculată prin înmulţirea cotei aplicabile la momentul acceptării pariului cu suma plătită ca miză.
(4) Jucătorii, posesori de bilete câştigătoare, se vor prezenta cu acestea doar la casieria punctului de lucru unde a fost inregistrat (la solicitarea jucatorului şi cu acordul organizatorului se poate efectua plata câştigului şi la sediul central al societăţii sau la alte puncte de lucru) şi îşi pot ridica câştigurile în intervalul cuprins între validarea ultimului rezultat de pe bilet de către organizator şi 30 zile de la terminarea tuturor evenimentelor. Dreptul jucătorului de a solicita achitarea câştigurilor se prescrie in termen de 30 zile de la data anunţării rezultatelor oficiale.
(5) În cazul zilelor libere şi a sărbătorilor legale plăţile se fac în limita disponibilităţilor din fiecare punct de lucru, câştigurile neachitate urmând a se efectua în prima zi în care băncile pot onora ordinele de plată. În mod excepţional, pentru câştigurile care depăşesc 10.000 lei, organizatorul se obligă să le plătească în decurs de cel mult 60 zile de la anunţarea rezultatelor oficiale. Pentru câştigurile care nu depăşesc 10.000 lei, organizatorul se obligă să le plătească în decurs de cel mult 30 zile de la anunţarea rezultatelor oficiale.
(6) În cazul în care pentru anumite evenimente, Organizatorul nu dispune de un rezultat oficial până în ziua următoare la ora 09:00, din cauza diferenţelor de fus orar, omologarea rezultatelor se efectuează în maxim 48 de ore.
(7) Organizatorul va plăti câştigurile doar dacă jucătorul va prezenta la casierie biletul jucat. În cazul pierderii, distrugerii sau dacă din cauza jucătorului biletul devine ilizibil, Organizatorul îşi declină orice obligaţie de a plăti acest bilet indiferent de valoarea acestuia.
(8) Orice neînţelegeri cu privire la interpretarea dispoziţiilor prezentului Regulament nu conferă jucătorilor care invocă aceste neînţelegeri drepturi care nu sunt prevăzute în Regulament (ex: dreptul la restituirea mizei întrucât jucătorul pretinde că, din eroare, a crezut că pariul are un alt obiect; dreptul la câştig întrucât în opinia jucătorului, dar contrar Regulamentului, un pariu este câştigător etc.). De asemenea, Organizatorul nu răspunde pentru confuziile şi neînţelegerile cauzate de necunoaşterea de către jucători a regulilor oficiale specifice unui eveniment pe care aceştia au pariat.
(9) Organizatorul va accepta pariuri doar până la ora de începere a evenimentului. Orice pariu primit după ce s-a dat startul evenimentului pentru care se pariază, indiferent de motiv, va fi nul şi suma pariata va fi rambursata în cazul în care biletul conţine numai evenimentul în cauză.In cazul in care biletul contine si alte evenimente valide pariul acceptat pe evenimentul in cauza va fi calculat cu cota 1.00 si se va recalcula valoarea castigului.
(10) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita miza şi/sau câştigul acceptate pentru anumite evenimente, competiţii, etc. sau de a nu accepta pariuri identice pentru anumite evenimente.
(11) Reclamaţiile la plata în numerar sunt posibile numai la ghişee în momentul preluării câştigului.
(12) Falsificarea biletelor atrage după sine anularea câştigului şi pedeapsa corespunzătoare conform legilor în vigoare.
(13) Plata biletelor câştigătoare se efectuează pe teritoriul României în cadrul agenţiilor unde biletul a fost emis. Conform H.G. nr. 870/2009 procentul de câstiguri din totalul încasarilor brute va fi de minim 60%. Daca câstigurile platite pariorilor sunt mai mici decât 60% din totalul încasarilor brute, Organizatorul este obligat de a acorda diferenţa sub forma unor premii în cadrul unor tombole, prin tragerea la sorti a biletelor necâstigatoare. Regularizarile prin tombole se vor organiza la sfârsitul fiecarui an, organizarea acestora va fi anunţata jucatorilor prin postarea unei note informative in punctele de pariere ale Organizatorului.

Articolul 4

TERITORIUL PARIURILOR

Pariurile vor fi primite pe teritoriul României, la punctele de lucru ale Organizatorului legal înregistrate.

Articolul 5

CÂŞTIGURILE MAXIME

(1) Suma maximă, generată de un bilet sau mai multe bilete identice emise in acelaşi timp, câştigată de un jucător sau grupuri de jucători, pe durata unei singure zile este stabilită în aşa fel încât să nu poată depăşi câştigul maxim de 50.000 lei.
(2) Miza minimă pentru un bilet simplu este de 1 lei cu toate taxele incluse (miza minimă fără taxe este de 0.95 lei pe biletul simplu).
(3) În cazul biletelor combinate miza minimă este de 2 lei cu toate taxele incluse (miza minimă fără taxe este de 1.90 lei pe biletul combinat). Miza minimă pe fiecare combinaţie nu este stabilită, această miză pe fiecare combinaţie se calculează împărţind miza totală platită de către jucător la numărul de combinaţii.
(4) În cazul în care câştigul eventual matematic calculat al unui bilet depăşeşte câştigul maxim admis, biletul va fi tiparit cu castigul maxim admis de 50.000 lei.
(5) Dacă Organizatorul dovedeste că s-au produs greşeli sau falsuri pe lista de pariuri sau la plăţi din cauze exterioare firmei, va respinge plata pariului.

Articolul 6

DESCRIEREA BILETULUI

(1) Biletul care atestă efectuarea pariului va conţine datele de identificare a Organizatorului, codul punctului de lucru, seria biletului, dupa caz si codul de bare al biletului, data şi ora emiterii, miza, taxele de administrare, suma totală de plată, numărul şi tipul evenimentelor, evenimentul propriu-zis, data şi ora limită de pariere, cotele pentru fiecare eveniment, cota finală şi câştigul eventual (câştigul eventual minim şi maxim în cazul biletelor combinate si cele multisistem).
(2) Toate pariurile acceptate vor fi înregistrate în baza de date a Organizatorului.
(3) Câştigul va fi calculat pe baza cotelor valide în momentul acceptării biletului şi în funcţie de datele existente în baza de date a Organizatorului. În cazul existenţei unor bilete ale căror conţinut diferă faţă de informaţiile din baza de date, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a considera valide informaţiile existente în baza de date.
(4) Biletele vor fi imprimate conform Legilor în vigoare. Jucătorul are obligaţia să prezinte la ridicarea câştigului biletul de pariere lizibil. Nu se vor achita câştigurile de pe biletele rupte, cu părţi lipsă şi nici ale biletelor ale căror serie nu mai este vizibila. Din aceste motive, jucătorii au datoria de a feri biletele de pariere de surse de căldură şi de umiditate excesivă. De asemenea se va evita contactul biletelor cu obiecte fierbinţi din cauza tipăririi informaţiilor de pe acestea pe hârtie termică, sensibilă la temperaturi mari. Organizatorul este absolvit de orice vină în cazul în care din diferite motive jucătorul prezintă pentru primirea câştigului un bilet deteriorat şi este îndreptăţit să refuze plata acestuia de pe respectivul bilet.

Articolul 7

SISTEMUL DE VERIFICARE ŞI OMOLOGARE

(1) După terminarea tuturor evenimentelor pariate de către jucător Organizatorul se obligă să transmită in termen de 24 de ore rezultatele oficiale ale tuturor meciurilor disputate către toate punctele de lucru şi de asemenea se obligă să le puna la dispozitia jucatorilor la cererea acestora.
(2) Datele prezentate în oferta de pariere (vezi art.8, paragraful (1)) vor avea doar rol informativ. În cazul unei erori sau a unei modificări în oferta de pariere privind ora limită de pariere sau ora de începere a evenimentului/evenimentelor, pariurile vor rămâne valide pentru acelea efectuate până la ora reală de începere a evenimentului/evenimentelor în cauză.
(3) După prelucrarea rezultatelor, Organizatorul va pune la dispozitia jucatorilor la cererea acestora, rezultatele evenimentelor finalizate, în locurile de pariere (agenţii). Rezultatele vor fi introduse după confirmarea din partea forurilor competente (UEFA, FIFA, IHF, ATP, WTA, FIA, FIBA, NBA etc). Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului regulamentar de joc (în afară de cazul în care organizatorul hotărăşte deja în ofertă că, pentru anumite evenimente, contează rezultatul final – după reprize de prelungiri, lovituri de departajare, etc.). Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii (incluzând deciziile ulterioare ale arbitrului sau la "masa verde").
(4) Pariul nul este pariul care, din motive obiective – în conformitate cu prezentul Regulament de Joc -, primeşte ulterior efectuării sale Cota 1.00. Pariul nul este rambursabil integral la cererea jucatorului în cazul în care este singurul eveniment de pe bilet. Pentru pariurile cu mai multe selecţii pe bilet, câştigul final va fi calculat considerându-se la Cotă de 1.00 doar acea selecţie declarată nulă.

Situaţii în care se aplică regula pariului nul:
(1) Dacă un eveniment este contramandat, revocat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului regulamentar de joc şi nu este reluat în aceeasi zi, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculează cota 1.00, în afară de părţile evenimentului încheiate înainte de întrerupere (prima repriză, primul sfert, prima perioadă, primul set, primul set-final, pauză sau final, marchează gol, nu marchează gol, total goluri, total puncte, total game-uri, prima repriză-final meci, scor corect, scor corect pe seturi ş.a);În cazul pariurilor de genul „Cine continua competitia?", „Cine câştigă cupa ?", etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteaptă până la redisputarea evenimentului
respectiv.
(2) În cazul în care organizatorul primeşte plata după începutul unui eveniment (eveniment a cărei schimbare de oră a aflat-o ulterior momentului în care s-a acceptat pariul), pariul pentru acel eveniment este nul (nu e valabil) şi se calculează cota 1.00.
(3) În cazul schimbării locului evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizator, pariul este nul şi se calculează cota 1.00.
(4) În cazul definirii eronate a unui eveniment, pariul pe acel eveniment este nul (nu e valabil) şi se calculează cota 1.00.
(5) În cazul greşelilor apărute la tipărirea ofertei sau la schimbările ulterioare, organizatorul ia în considerare datele înscrise pe suportul magnetic propriu.
(6) În cazul omologării unor rezultate eronate, Organizatorul are dreptul la reomologarea rezultatelor, biletele platite până la momentul reomologării fiind valabile. Eventualele contestaţii sunt acceptate numai în baza biletului jucat. La sediul central se vor arhiva în format fizic toate rezultatele omologate/reomologate de către comisia de omologare a Organizatorului.
(7) În caz de erori la tipărire, erori pe bilet sau erori ale datelor introduse în baza de date, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a considera pariurile ca fiind nule sau de a le valida la cotele normale existente pe piata, chiar dacă descoperirea erorilor apare după finalizarea evenimentului.
(8) În cazul în care un eveniment din ofertă este acceptat de 2 sau mai multe ori pe acelaşi bilet din cauza unor greşeli evidente (de exemplu, meci identic cu 2 numere diferite de ordine, etc.) prin introducerea incorectă a datelor în program, organizatorul va valida rezultatul evenimentului cu cel mai mic număr de ordine (primul eveniment introdus în sistem) iar pentru celălalt/celelalte evenimente se va acorda cota 1.00.
(9) În cazul în care un eveniment din ofertă este acceptat pe bilet împreună cu alte evenimente ce derivă din acelaşi eveniment sau evenimentele derivate între ele (ex: meci de bază cu prima repriză, a doua repriză, handicap, total goluri, gol marcat, prima repriză/final meci, scor corect, prima repriză cu a doua repriză, handicap cu scor corect etc.) din cauza unor greşeli evidente prin introducerea incorectă a datelor în program, organizatorul va acorda tuturor evenimentelor de pe bilet cota 1.00. Exceptie fac biletele multisistem (duble platite) unde pe acelasi eveniment Organizatorul accepta sa se joace pana la maxim 3 tipuri de pariu biletul devenind practic o suma de bilete simple.
(10) În cazul tipurilor de pariu Winner Rezultat Final si Winner Prima Repriza.
(11) Daca exista suspiciuni de frauda asupra deznodamantului unui eveniment/ competitie, oragnizatorul isi rezerva dreptul de a acorda curs 1.00 tuturor cotelor evenimentelor in cauza.

Articolul 8

SISTEMUL DE ACCEPTARE A PARIURILOR

(1) Înainte de începutul fiecărei efectuări de pariuri, organizatorul anunţă public lista de pariuri. Lista de pariuri conţine cel puţin următoarele date:

- data şi ora până la care se poate efectua pariul;

- numărul şi categoria evenimentului;

- valoarea cotei pentru fiecare eveniment;

- rezultatele finale ale evenimentelor.

(2) Datele de pe lista de pariuri au caracter informativ. În cazul unor greşeli sau schimbări de pe lista de pariuri, organizatorul va lua în considerare datele care sunt înregistrate în baza de date în momentul închiderii pariului.
(3) Efectuarea pariurilor este responsabilitatea exclusivă a casierilor, angajati cu contract de muncă de către Organizator. Totodată aceştia sunt responsabili pentru acceptarea de pariuri doar din partea persoanelor majore (peste 18 ani).
(4) Organizatorul decide momentul în care începe acceptarea de pariuri pe un anumit eveniment dar şi încetarea efectuării de pariuri pe evenimentul respectiv. Aceste informaţii vor fi afişate pe panourile din agenţii sau anunţate pe teletext, internet etc.
(5) Dacă jucătorul are neclarităţi cu privire la anumite evenimente din ofertă (denumiri asemănătoare, abrevieri, etc.) el este obligat să ceară informaţii despre evenimentele respective înainte să efectueze pariul. Reclamaţiile ulterioare nu se mai iau în considerare.
(6) Numărul de pariuri încheiate de către un parior nu este limitat, însă Organizatorul este îndreptăţit de a nu accepta al doilea pariu identic sau de a solicita diminuarea mizei.

Articolul 9

PUNEREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A JOCULUI L A DISPOZIŢIA JUCĂTORILOR

(1) Aceste Reguli Generale vor fi puse la dispoziţia Jucătorilor prin afisare în toate punctele de lucru ale Organizatorului, cât şi pe nternet (site-ul organizatorului).
(2) Organizatorul trebuie să permită Jucătorilor şi oricăror persoane interesate să ia cunoştinţă de aceste Reguli Generale.

Articolul 10

INTERDICŢII PRIVIND PARTICIPAREA LA JOC

Organizatorul nu accepta pariuri de la persoanele care:

1) sunt persoane minore (sub 18 ani);
2) sunt angajaţii Organizatorului sau rude de gradul I si II.
3) sunt sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor narcotice;
4) nu respectă regulile de bază ale jocurilor de noroc şi ale prezentului Regulament de funcţionare;
5) încalcă în mod repetat dispoziţii ale Regulamentului de funcţionare;
Dacă se va opri acceptarea de pariuri din cauza unor împrejurări externe, imprevizibile, pariorii nu sunt îndreptătiţi la primirea de despăgubiri.

Articolul 11

LITIGII

Rezolvarea eventualelor litigii care se pot ivi în cadrul participării la pariuri este de competenţa instanţelor judecătoreşti din Bucureşti.

Articolul 12

MODIFICARI

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili, completa şi schimba cursurile, competiţiile şi posibilităţile de pariere, de a modifica miza minimă şi câştigul maxim, în funcţie de evoluţia competiţiilor, posibilităţile şi dezvoltarea ulterioară a Organizatorului.

Articolul 13

PARIURI LIVE

(1) Organizatorul, în punctele de lucru unde este posibil tehnic, va asigura transmisia TV a evenimentelor şi va putea organiza pariuri pe parcursul desfăşurării evenimentelor (pariuri live).
(2) Pariuri pe parcursul desfăşurării pot fi: câştigător meci, gol marcat, câştigător la handicap (avantajul unei echipe), câştigătorul primei reprize, câştigătorul reprizei secunde, numărul total de goluri, numar de cornere, primul cartonas galben, va fi penalty, va fi cartonaş rosu, cine va avea urmatorul corner, cine merge mai departe, total offside-uri in meci, alte posibilităţi.
(3) Pe un bilet se poate paria un singur eveniment din acelaşi meci (cine merge mai departe, pauză, final) cu mentiunea ca se pot accepta pe acelasi bilet mai multe tipuri de pariuri care provin de la evenimente diferite..
(4) La pariurile live nu se poate paria şansa dublă.
(5) Cotele pe lista de pariuri – oferta – se schimbă în timpul desfăşurării evenimentului, iar informaţiile privind fiecare schimbare de curs se transmit automat pe monitoarele din agenţii.
(6) În cazul în care evenimentul se întrerupe (incidente în timpul meciului, timp nefavorabil etc.) pariurile primite sunt valabile încă 24 de ore, iar în cazul în care evenimentul nu se reia pariul este nul (cota 1.00).
(7) În cazul în care un pariu este plasat la o cotă incorectă datorită unei întârzieri în acoperirea "Live" a unui Eveniment şi în cazul în care o echipă sau jucator a dobândit un avantaj semnificativ, respectivul pariu va fi validat la cota 1.00.
(8) În cazul unor erori de tipărire, erori pe Biletele de pariere sau erori evidente privind datele introduse în baza de date a Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a le considera nule sau de a le valida la Cotele si rezultatele corecte, chiar dacă descoperirea erorilor are loc după încheierea Evenimentului. Orice cereri de anulare a unor pariuri afectate în acest fel vor fi luate în considerare numai dacă sunt făcute anterior începerii respectivului Eveniment.
(9) În cazul întreruperii transmisiei (nu există imagini de la meci) toate pariurile se iau în considerare, iar în cazul unei reclamaţii, organizatorul are obligaţia să facă dovada rezultatelor (statistici site-uri oficiale, suport video etc.) către jucători în cel mult 30 zile.
(10) În cazul în care transmisiunea TV a evenimentului sportiv depăşeşte ora de închidere a agenţiei pariurile efectuate se vor plăti în ziua imediat urmatoare.
(11) Pariul este efectuat în momentul tipăririi biletului, iar biletul nu poate fi schimbat sau stornat după tipărirea acestuia.
(12) Cotele care au fost valabile în momentul primirii pariului pot fi schimbate până în momentul tipăririi biletului.
(13) Câştigurile se plătesc în agenţia în care a fost făcut pariul după terminarea meciului sau a unei părţi din meci (prima repriză, cine marchează primul gol).
(14) Dreptul de a pretinde plata câştigului live poate fi exercitat in termen de 30 de zile. (15) Costul minim al unui bilet la pariurile live este de 5 lei (miza minima 4.76 lei).

Articolul 14

PARIURI PE CURSELE DE CAINI 6

(1) Pariurile pe curse de caini sunt tipurile de pariuri, realizate de catre jucator pe evenimente constand in curse transmise de catreorganizatori – si anume – curse de caini preinregistrate si care se difuzeaza pe monitoarele TV instalate special in acest scop in agentie/punct de lucru.
Cursele preinregistrate (inregistrari ale unor curse de caini desfasurate anterior) sunt stocate intr-un sistem computerizat special (hardware securizat) de unde programul software utilizat de organizator alege in mod aleator (dupa numar) o cursa pe care o va transmite in sistemul TV.
Cursele de caini preinregistrate vor rula pe toata durata de desfasurare a programului organizatorului la un interval de 5 minute fiecare.
La fiecare cursă participă 6(sase) câini, având înscrise numerele de concurs de la 1 la 6 (deosebiti si prin coduri de culoare);
Programul de gestionare a activitatii de pariere, care contine si inregistrarile curselor difuzate, este furnizat Organizatorului de catre firme specializate in domeniu, si care este autorizat metrologic in tari ale Uniunii Europene.
Inregistrarile curselor de caini nu constau in evenimente personalizate (avand inscrise data si locul evenimentului, locatia, denumirea cursei, etc.), fiind identificate doar printr-un numar de ordine si contin efectiv desfasurarea evenimentului dintre momentul startului cursei si finalul acesteia.
La fiecare 5 (cinci) minute, publicul este informat despre cotele de pariere, iar in cele 4 (patru) minute preliminare fiecarei curse, este afisat pe monitoarele/ecranele speciale panoul de cote pentru cursa respectiva.
In cele 4 (patru) minute preliminare cursei se accepta si se efectueaza pariurile pentru cursa respectiva.
Dupa fiecare cursa se informeaza jucatorii despre rezultatele cursei. Rezultatele curselor anterioare din ziua respectiva sunt afisate pe panoul de cote in bara de jos a monitorului sub forma de nr.cursa/ordinea cainilor care au trecut linia de sosire pe locurile 1, 2 si 3.
Pariul este efectuat în momentul tipăririi biletului, iar biletul nu poate fi schimbat sau stornat după tipărirea acestuia.
Castigurile se platesc numai in agentia in care a fost facut pariul dupa terminarea cursei. Dreptul de a pretinde plata castigului pariului pe curse de caini poate fi exercitat in termen de 15 (cincisprezece) zile de la momentul terminarii cursei.
Costul minim al unui bilet pe cursele de caini este de 1 lei (miza minima 0.95 lei).
Tipurile de pariere sunt:

Câştigător: În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care participant (ce poartă un număr) va trece primul linia de sosire (se poate paria pe mai mulţi concurenţi în acelaşi timp).

PRINTRE PRIMII 2 : În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care participant (ce poartă un număr) va trece primul sau al doilea linia de sosire (se poate paria pe mai mulţi concurenţi în acelaşi timp).
PRINTRE PRIMII 3: În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care participant (ce poartă un număr) va trece primul sau al doilea sau al treilea linia de sosire (se poate paria pe mai mulţi concurenţi în acelaşi timp).
COMBINAŢII PRIMUL – AL DOILEA: În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (ce poartă un număr) va trece primul linia de sosire şi al doilea, nu neapărat în această ordine (se poate paria pe mai multe cominaţii în acelaşi timp).
COMBINAŢII PRIMUL – AL DOILEA – AL TREILEA: În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (ce poartă un număr) va trece primul linia de sosire, al doilea şi al treilea, nu neapărat în această ordine (se poate paria pe mai multe cominaţii în acelaşi timp).
ORDINEA PRIMUL – AL DOILEA: În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (ce poartă un număr) va trece linia de sosire într-o ordinea aleasă, primul şi al doilea. (se poate paria pe mai multe poziţii în acelaşi timp).
ORDINEA PRIMUL – AL DOILEA – AL TREILEA: În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (ce poartă un număr) va trece linia de sosire într-o ordinea aleasă, primul, al doilea şi al treilea. (se poate paria pe mai multe poziţii în acelaşi timp).
(14) Organizatorul de pariuri, la discreţia sa, poate opri procesul de acceptare a pariurilor pentru cursă înainte de începerea acesteia.

Poate proceda la fel în cazul defecţiunii sistemului, a sistemului de comunicaţii şi a echipamentului.
Organizatorul de pariuri nu este răspunzător pentru nicio daună sau pierdere suferită de către parior din cauza defecţiunii sistemului, a sistemului de comunicaţii şi a echipamentului în circumstanţe extraordinare (Forţă Majoră etc.).
Eventualele circumstanţe care nu sunt reglementate de acest Articol sunt reglementate de normele cu privire la alte pariuri şi jocuri de noroc ale Organizatorului de pariuri.
În cursele preinregistrate (curse de câini sau de cai) este destul de dificil să se stabilească vizual ordinea exactă a trecerii liniei de sosire din cauza iluminatului insuficient pe pista de curse sau din cauza unghiului inconvenabil în care este instalată camera de luat vederi.
Numai rezultatele oficiale publicate la data cursei sunt luat în considerare la calcularea rezultatelor, salvate în format magnetic în sistemul informatic al Organizatorului de pariuri.

Articolul 15

PARIURI PE CURSELE DE CAINI 8

(1) Pariurile pe curse de caini sunt tipurile de pariuri, realizate de catre jucator pe evenimente constand in curse transmise de catreorganizatori – si anume - curse de caini preinregistrate si care se difuzeaza pe monitoarele TV instalate special in acest scop in agentie/punct de lucru.

(2) Cursele preinregistrate (inregistrari ale unor curse de caini desfasurate anterior) sunt stocate intr-un sistem computerizat special (hardware securizat) de unde programul software utilizat de organizator alege in mod aleator (dupa numar) o cursa pe care o va transmite in sistemul TV.

(3) Cursele de caini preinregistrate vor rula pe toata durata de desfasurare a programului organizatorului la un interval de 3 minute fiecare.

(4) La fiecare cursă participă 8 (sase) câini, având înscrise numerele de concurs de la 1 la 8 (deosebiti si prin coduri de culoare);

(5) Programul de gestionare a activitatii de pariere, care contine si inregistrarile curselor difuzate, este furnizat Organizatorului de catre firme specializate in domeniu, si care este autorizat metrologic in tari ale Uniunii Europene.

(6) Inregistrarile curselor de caini nu constau in evenimente personalizate (avand inscrise data si locul evenimentului, locatia, denumirea cursei, etc.), fiind identificate doar printr-un numar de ordine si contin efectiv desfasurarea evenimentului dintre momentul startului cursei si finalul acesteia.

(7) La fiecare 3 (trei) minute, publicul este informat despre cotele de pariere, iar in cele 4 (patru) minute preliminare fiecarei curse, este afisat pe monitoarele/ecranele speciale panoul de cote pentru cursa respectiva.

(8) In cele 4 (patru) minute preliminare cursei se accepta si se efectueaza pariurile pentru cursa respectiva.

(9) Dupa fiecare cursa se informeaza jucatorii despre rezultatele cursei. Rezultatele curselor anterioare din ziua respectiva sunt afisate pe panoul de cote in bara de jos a monitorului sub forma de nr.cursa/ordinea cainilor care au trecut linia de sosire pe locurile 1, 2 si 3.

(10) Pariul este efectuat în momentul tipăririi biletului, iar biletul nu poate fi schimbat sau stornat după tipărirea acestuia.

(11) Castigurile se platesc numai in agentia in care a fost facut pariul dupa terminarea cursei. Dreptul de a pretinde plata castigului pariului pe curse de caini poate fi exercitat in termen de 15 (cincisprezece) zile de la momentul terminarii cursei.

(12) Costul minim al unui bilet pe cursele de caini este de 2 lei (miza minima 1.90 lei). (13) Tipurile de pariere sunt:

 CASTIGATOR (WINNER) : În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care participant (ce poartă un număr) va trece primul linia de sosire (se poate paria pe mai mulţi concurenţi în acelaşi timp).

 PRINTRE PRIMII 2 (PLACE): În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care participant (ce poartă un număr) va trece primul sau al doilea linia de sosire (se poate paria pe mai mulţi concurenţi în acelaşi timp).

 PRINTRE PRIMII 3 (PLACE): În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care participant (ce poartă un număr) va trece primul sau al doilea sau al treilea linia de sosire (se poate paria pe mai mulţi concurenţi în acelaşi timp).

 COMBINAŢII PRIMUL – AL DOILEA: În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (ce poartă un număr) va trece primul linia de sosire şi al doilea, nu neapărat în această ordine (se poate paria pe mai multe cominaţii în acelaşi timp).

 COMBINAŢII PRIMUL – AL DOILEA – AL TREILEA: În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (ce poartă un număr) va trece primul linia de sosire, al doilea şi al treilea, nu neapărat în această ordine (se poate paria pe mai multe cominaţii în acelaşi timp).

 ORDINEA PRIMUL – AL DOILEA (PERFECTA) : În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (ce poartă un număr) va trece linia de sosire într-o ordinea aleasă, primul şi al doilea. (se poate paria pe mai multe poziţii în acelaşi timp).

 ORDINEA PRIMUL – AL DOILEA – AL TREILEA (TRIFECTA): În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (ce poartă un număr) va trece linia de sosire într-o ordinea aleasă, primul, al doilea şi al treilea. (se poate paria pe mai multe poziţii în acelaşi timp).

 PAR (ODDS) : În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (caini – ce poarta un numar) va avea un numar par.EX: 2,4,6,8.

 IMPAR (EVEN): În acest tip de pariu pariorul ghiceşte care dintre participanţi (caini – ce poarta un numar) va avea un numar impar.EX: 1,3,5,7.

 MAI MARE (HIGH): În acest tip de pariu pariorul ghiceste care dintre participanti (caini- ce poarta un numar) cu numerele mari (5,6,7,8,) este castigator.

 MAI MIC (LOW): În acest tip de pariu pariorul ghiceste care dintre participanti (caini- ce poarta un numar) cu numerele mici (1,2,3,4) este castigator.

(14) Organizatorul de pariuri, la discreţia sa, poate opri procesul de acceptare a pariurilor pentru cursă înainte de începerea acesteia.

Poate proceda la fel în cazul defecţiunii sistemului, a sistemului de comunicaţii şi a echipamentului.

Organizatorul de pariuri nu este răspunzător pentru nicio daună sau pierdere suferită de către parior din cauza defecţiunii sistemului, a sistemului de comunicaţii şi a echipamentului în circumstanţe extraordinare (Forţă Majoră etc.).

Eventualele circumstanţe care nu sunt reglementate de acest Articol sunt reglementate de normele cu privire la alte pariuri şi jocuri de noroc ale Organizatorului de pariuri.

În cursele preinregistrate (curse de câini sau de cai) este destul de dificil să se stabilească vizual ordinea exactă a trecerii liniei de sosire din cauza iluminatului insuficient pe pista de curse sau din cauza unghiului inconvenabil în care este instalată camera de luat vederi.

Numai rezultatele oficiale publicate la data cursei sunt luat în considerare la calcularea rezultatelor, salvate în format magnetic în sistemul informatic al Organizatorului de pariuri.

Articolul 16

TIPURI DE PARIURI:

(1) Pentru evenimente cu 2 rezultate posibile (1 - câştigător gazde, 2 - câştigător oaspeţi).

(2) Pentru evenimente cu 3 rezultate posibile (1,X,2 unde X-reprezintă remiza, egalitate). La acest tip de pariu se încadrează şi pariul de tip şansă dublă (1X - unde gazdele nu pierd, 12 - unde nu există remiză, X2 - unde oaspeţii nu pierd).

(3) Pentru evenimente de tip câştigător sau loc/poziţie într-un clasament final al evenimentului respectiv (motorsport, atletism, turnee finale, schi, etc.).

(4) Pariuri speciale:

- pariuri pe dueluri fictive (între echipe/competitori angrenate/angrenaţi în competiţii/meciuri diferite);

- pariuri pe evoluţia evenimentului (prima repriză/final meci, primul set/câştigător meci (pentru tenis) pleacă din pole-position/câştigă cursa (pentru motorsport), prima perioadă/final meci, primul sfert/final meci etc;

- pariuri pe număr de goluri într-un meci sau într-o etapă;

- pariuri pe scor corect într-un meci;

- pariuri pe marcator în meci;

- pariuri pe golgheter la sfârşitul competiţiei/campionatului;

- pariuri de tip handicap - pariuri pe evenimente deosebite petrecute în timpul regulamentar (cartonaş roşu, penalty, nr. de cornere în meci, nr. de offside-uri în meci, nr. de cartonaşe galbene, lovitura de începere, cum se marcheaza primul gol, minutul primului gol etc);

- alte tipuri de pariuri anunţate în oferta de pariere.

Articolul 17

PARIURI COMBINATE

(1) Pariurile combinate reprezintă tipuri de pariuri, care permit parierea mai multor evenimente pe un singur bilet, în combinaţie reciprocă, în forma prescurtată, evenimentele pronosticate fiind notate cu majuscule pe biletul pariat.

(2) Pariurile combinate sunt stabilite de calculator, prin combinarea matematică a numărului dat de evenimente pariate. Pariorul alege între 2-20 evenimente din ofertă (notate cu A, B, C, D, etc.) şi specifică să fie combinate câte "n". Calculatorul generează toate combinaţiile posibile ca şi bilete independente, dar eliberează un singur bilet pe care figurează toate evenimentele alese. Există posibilitatea de a cuprinde în acest pariu şi meciuri "fixe" (marcate cu *) care vor fi conţinute pe fiecare combinaţie.

(3) Numărul de evenimente pariate în combinaţii va fi între 2-20 evenimente, iar numărul evenimentelor "fixe" (marcate cu *) poate fi oricât în limita celor 30 de evenimente maxim admise pe bilet.

(4) Miza minimă pentru un bilet combinat este de 1.90 lei (suma minima 2 lei cu toate taxele incluse) miza minimă pe fiecare combinaţie este stabilită în valoare de 0,01 ron.

(5) Câştigul eventual maxim pe întreg biletul combinat este de 50.000 lei (vezi art 5 alin.(1)).

(6) Includerea unor evenimente de pariu în pariurile combinate, intră în competenţa organizatorului.

(7) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita introducerea unor evenimente de pariuri în pariurile combinate.

(8) Câştigurile se achită abia după publicarea rezultatelor tuturor evenimentelor de pariu, incluse în pariurile combinate.

Articolul 18

DISCIPLINE SPORTIVE

FOTBAL

În general, la pariurile efectuate pe un meci de fotbal, se ia în considerare rezultatul obţinut după 90 de minute de joc (timp regulamentar), care include minutele de prelungire acordate de arbitru pentru a compensa întreruperile din timpul jocului datorate accidentărilor, schimbărilor sau altor întreruperi ale jocului, dar exclude prelungirile (două reprize a cate 15 minute) şi loviturile de departajare de la 11 metri.
Există şi excepţii de la această regulă, în cazul anumitor pariuri (Cine continua competitia, cine castiga cupa ? etc.) dar organizatorul va anunţa acest lucru din timp – caz în care va conta rezultatul după eventualele reprize de prelungiri şi/sau chiar loviturile de departajare de la 11 metri.
Există mai multe tipuri de pariuri:

(1) Pariul de ti p NORMAL (meci de bază ) în care jucătorul poate miza pe 3 variante (timp regulamentar):

1 (victorie gazde)

X (rezultat de egalitate)

2 (victorie oaspeţi)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – Champions League

1 X 2

Real Madrid – Atletico Madrid 2.00 3.40 3.90

ceea ce înseamnă că organizatorul oferă o cotă de 2.00 pentru victorie gazde (Real Madrid), o cotă de 3.90 pentru victorie oaspeţi (Atletico Madrid) şi o cotă de 3.40 pentru rezultat de egalitate.

(2) Pariul de tip ŞANSĂ DUBLĂ în care jucătorul poate miza pe 3 variante (timp regulamentar):

1X (victorie gazde sau rezultat de egalitate)

X2 (rezultat de egalitate sau victorie oaspeţi)

12 (victorie gazde sau victorie oaspeţi)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – Liga Campionilor

FINAL SANSA DUBLA

1 X 2 1X X2 12

Real Madrid – Atletico Madrid 2.00 3.40 3.90 1.26 1.82 1.32

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.26 pentru victorie gazde (Real Madrid) sau rezultat de egalitate, o cotă de 1.82 pentru victorie oaspeţi (Atletico Mdrid) sau rezultat de egalitate şi 1.32 pentru victorie gazde (Real Madrid) sau victorie oaspeţi (Atletico Madrid).

(3) Pariul de tip GAZDELE MARCHIAZA (timp regulamentar) în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (gazdele marchiaza)

2 (gazdele nu marchiaza)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – GAZDELE MARCHIAZA

GAZDELE MARCHIAZA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.20 3.60

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.20 pentru gazdele marchiaza (Real Madrid), o cotă de 3.60 pentru gazdele nu marchiaza (Real Madrid).

(4) Pariul de tip OASPETII MARCHIAZA (timp regulamentar) în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (oaspetii marchiaza)

2 (oaspetii nu marchiaza)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – OASPETII MARCHIAZA

OASPETII MARCHIAZA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.45 2.40

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.45 pentru oaspetii marchiaza (Atletico Madrid), o cotă de 2.40 pentru oaspetii nu marchiaza (Atletico Madrid)..

(5) Pariul de tip AMBELE ECHIPEE MARCHIAZA (timp regulamentar) în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (ambele echipee marchiaza)

2 (o echipa sau ambele nu marchiaza in meci)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – AMBELE ECHIPE MARCHIAZA

AMBELE ECHIPE MARCHIAZA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.75 1.95

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.75 pentru ambele echipe marchiaza, o cotă de 1.95 pentru ambele echipe nu marchiaza.

(6) Pariul de tip AMBELE ECHIPEE MARCHIAZA & 3+ (timp regulamentar) în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (ambele echipee marchiaza in meci si se inscriu cel putin 3 goluri)

2 (o echipa sau ambele nu marchiaza in meci sau se inscriu intre 0-2 goluri)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – AMBELE ECHIPE MARCHIAZA & 3+

AMBELE ECHIPE MARCHIAZA & 3+

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 2.20 1.52

ceea ce înseamnă că organizatorul oferă o cotă de 2.20 pentru ambele echipe marchiaza in meci si se inscriu cel putin 3 goluri, o cotă de 1.52 pentru o echipa sau ambele nu marchiaza in meci sau se inscriu intre 0-2 goluri.

(7) Pariul de tip SUB/PESTE [n,5] (timp regulamentar) în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (se inscriu sub [n,5] in meci)

2 (se inscriu peste [n,5] in meci)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – SUB/PESTE [2,5]

SUB/PESTE [2,5]

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.75 1.85

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.75 pentru maxim 2 goluri inscrise in meci, o cotă de 1.85 pentru 3 sau mai multe goluri inscrise in meci.

(8) Pariul de tip PRIMA REPRIZA SAU FINAL (meci de bază ) în care jucătorul poate miza pe 3 variante (timp regulamentar):

1 (gazdele conduc la pauza sau castiga la final)

X (rezultatul meciului trebuie sa fie egal la pauza sau la final)

2 (oaspetii conduc la pauza sau castiga la final)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – PRIMA REPRIZA SAU FINAL

PRIMA REPRIZA SAU FINAL

1 X 2

Real Madrid – Atlectico Madrid 1.65 1.55 2.50

ceea ce înseamnă că organizatorul oferă o cotă de 1.65 pentru gazdele conduc la pauza sau castiga la final (Real Madrid), o cotă de 1.55 pentru rezultat de egalitate la pauza sau la final, şi o cotă de 2.50 oaspetii conduc la pauza sau castiga la final (Atletico Madrid).

(9) Pariul de tip WINNER REZULTAT FINAL (timp regulamentar) în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (victorie gazde)

2 (victorie oaspeti)

Daca meciul se termina egal se returneaza miza.

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL –WINNER REZULTAT FINAL

WINNER REZULTAT FINAL

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.42 2.45

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.42 pentru victorie gazde (Real Madrid), o cotă de 2.45 pentru victorie oaspeti (Atletico Madrid).

(10) Pariul de tip HANDICAP (meci de baza) în care jucătorul poate miza pe 3 variante (timp regulamentar):

1 (Real Madrid castiga la n+1 sau mai multe goluri diferenta)

X (Real Madrid castiga la n goluri diferenta)

X2 (Real Madrid castiga la n goluri diferenta sau meciul se termina la egalitate sau Atletico Madrid castiga)

In paranteza este trecut scorul de la care „incepe" meciul pentru acest tip de pariu.

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – HANDICAP

HANDICAP

1 X X2

[0:1] Real Madrid – Atletico Madrid 3.50 3.55 1.19

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 3.50 pentru victorie gazde la 2 sau mai multe goluri diferenta (Real Madrid), o cotă de 3.55 pentru victori gazde la 1 gol diferenta (Real Madrid) şi 1.19 pentru victori gazde la 1 gol diferenta (Real Madrid) sau meciul se termina la egalitate sau oaspetii castiga meciul (Atletico Madrid).

(11) Pariul de tip NUMAR DE GOLURI (timp regulamentar) în care jucătorul poate miza pe 9 variante:

01 (in meci se marchiaza 1 gol sau niciunul)

02 (in meci nu se marchiaza mai mult de 2 goluri)

23 (in meci se marchiaza 2 sau 3 goluri)

3+ (in meci se marchiaza 3 sau mai multe goluri)

4+ (in meci se marchiaza 4 sau mai multe goluri)

46 (in meci se marchiaza 4,5 sau 6 goluri)

5+ (in meci se marchiaza 5 sau mai multe goluri)

6+ (in meci se marchiaza 6 sau mai multe goluri)

7+ (in meci se marchiaza 7 sau mai multe goluri

(12) Pariul de tip PRIMA REPRIZĂ (intervalul min 0-45 plus eventualele prelungiri acordate pana la pauza) în care jucătorul poate miza pe 3 variante:

1 (gazdele câştigă a prima repriză)

X (rezultat de egalitate în prima repriză)

2 (oaspeţii câştigă in prima repriză)

De asemenea la prima repriză jucătorul poate miza pe 1X X2 12 urmând ca acest pariu de tip şansă dublă/a doua repriză să funcţioneze în acelaşi mod ca şi pentru pariul normal/şansă dublă.

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – PRIMA REPRIZA

FINAL PRIMA REPRIZA SANSA DUBLA PRIMA REPRIZA

1 X 2 1X X2 12

Real Madrid – Atletico Madrid 2.65 2.10 3.65 1.17 1.33 1.54

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 2.65 pentru victorie gazdelor în a doua repriză (Real Madrid ), o cotă de 3.65 pentru victoria oaspeţilor în a doua repriză (Atletico Madrid) şi 2.10 pentru rezultat de egalitate în a doua repriză.

(13) Pariul de tip A DOUA REPRIZĂ (intervalul min 45-90 plus eventualele prelungiri acordate pana la sfârşitul timpului regulamentar de joc) în care jucătorul poate miza pe 3 variante:

1 (gazdele câştigă a doua repriză)

X (rezultat de egalitate în a doua repriză)

2 (oaspeţii câştigă a doua repriză)

De asemenea la a doua repriză jucătorul poate miza pe 1X X2 12 urmând ca acest pariu de tip şansă dublă/a doua repriză să funcţioneze în acelaşi mod ca şi pentru pariul normal/şansă dublă.

Precizare: În cazul pariului de tip A DOUA REPRIZĂ organizatorul consideră acest eveniment de sine stătător, adică se va consemna rezultatul înregistrat exclusiv pe parcursul celei de-a doua reprize până la sfârşitul timpului regulamentar de joc (90 minute + prelungiri dictate de arbitru).

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – A DOUA REPRIZĂ

FINAL A DOUA REPRIZA SANSA DUBLA DR

1 X 2 1X X2 12

Real Madrid – Atletico Madrid 2.40 2.25 3.80 1.16 1.41 1.47

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 2.40 pentru victorie gazdelor în a doua repriză (Real Madrid ), o cotă de 3.80 pentru victoria oaspeţilor în a doua repriză (Atletico Madrid) şi 2.25 pentru rezultat de egalitate în a doua repriză (Atenţie: este vorba doar de a doua repriză şi nu de rezultatul final – deşi uneori acestea pot coincide).

(14) Pariul de tip PRIMELE 10 MINUTE în care jucătorul poate miza pe 3 variante:

1 (victorie gazde la finalul primelor 10 minute)

X(egalitate la finalul primelor 10 minute)

2 (victorie oaspeti la finalul primelor 10 minute)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – PRIMELE 10 MINUTE

PRIMELE 10 MINUTE

1 X 2

Real Madrid – Atletico Madrid 7,00 1,16 1,10

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 7.00 pentru victorie gazde (Real Madrid), o cotă de 1.10 pentru victorie oaspeti (Atletico Madrid) si 1.16 pentru rezultat de egalitate dupa finalul primelor 10 minute.

(15) Pariul de tip GAZEDELE MARCHEAZA IN PRIMA REPRIZA în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (gazdele marcheaza in prima repriza)

2 (gazdele nu marcheaza in prima repriza)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – GAZDELE MARCHEAZA IN PRIMA REPRIZA

GAZDELE MARCHEAZA IN PRIMA REPRIZA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.90 1,70

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.90 pentru gazdele marcheaza in prima repriza (Real Madrid) si o cotă de 1.70 pentru gazdele nu marcheaza in prima repriza(Real Madrid).

(16) Pariul de tip OASPETII MARCHEAZA IN PRIMA REPRIZA în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (oaspetii marcheaza in prima repriza)

2 (oaspetii nu marcheaza in prima repriza)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – OASPETII MARCHEAZA IN PRIMA REPRIZA

OASPETII MARCHEAZA IN PRIMA REPRIZA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 2.40 1,45

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 2.40 pentru oaspetii marcheaza in prima repriza (Atletico Madrid) si o cotă de 1.45 pentru oaspetii nu marcheaza in prima repriza(Atletico Madrid).

(17) Pariul de tip SUB/PESTE[1.5] PRIMA REPRIZA în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (se inscriu sub 1,5 golrui in prima repriza)

2 (se inscrisu peste 1.5 goluri in prima repriza)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – SUB/PESTE[1.5] PRIMA REPRIZA

SUB/PESTE[1.5] PRIMA REPRIZA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.35 3.00

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.35 pentru 0 sau 1 gol inscris in prima repriza si o cotă de 3.00 pentru 2 sau mai multe goluri inscrise in prima repriza.

(18) Pariul de tip PAUZA/FINAL în care jucătorul trebuie sa indice pronosticul atat la pauza cat si la final. Poate miza pe 9 variante:

1/1 (gazdele conduc la pauza si castiga la final)

1/X(gazdele conduc la pauza, egal la final)

1/2 (gazdele conduc la pauza, oaspetii conduc la final)

X/1(egal la pauza, gazdele castiga la final)

X/X(egal la pauza, egal la final)

X/2(egal la pauza, oaspetii castiga la final)

2/1(oaspetii conduc la pauza, gazdele castiga la final)

2/X(oaspetii conduc la pauza, egal la final)

2/2(oaspetii conduc la pauza si castiga la final)

(19) Pariul de tip VICTORIE DUBLA în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1/1 (gazdele castiga atat prima repriza, cat si a doua repriza )

2/2 (oaspetii castiga atat prima repriza, cat si a doua repriza)

Se considera ca repriza a doua incepe de la scorul de 0-0.

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – VICTORIE DUBLA

VICTORIE DUBLA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 6.00 11.50

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 6.00 pentru gazdele castiga atat prima rezpriza cat si a doua repriza si o cotă de 11.50 pentru oaspetii castiga prima repriza cat si a doua repriza.

(20) Pariul de tip SCOR CORECT în care jucătorul trebuie să indice scorul de la şfârşitul meciului.Tipurile de pariu pentru scor corect disponibile sunt: 1-0; 2-0; 2-1; 0-0; 1-1; 0-1; 0-2; 1-2 si RESTUL (insemnand oricare alt scor).

(21) Pariul de tip GAZEDELE MARCHEAZA IN AMBELE REPRIZE în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (gazdele marcheaza in ambele reprize)

2 (gazdele nu marcheaza in ambele reprize)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – GAZDELE MARCHEAZA IN AMBELE REPRIZE

GAZDELE MARCHEAZA IN AMBELE REPRIZE

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 2.90 1.35

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 2.90 pentru gazdele marcheaza in ambele reprize (Real Madrid) si o cotă de 1.30 pentru gazdele nu marcheaza in ambele reprize(Real Madrid).

(22) Pariul de tip OASPETII MARCHEAZA IN AMBELE REPRIZE în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (oaspetii marcheaza in ambele reprize)

2 (oaspetii nu marcheaza in ambele reprize)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL- OASPETII MARCHEAZA IN AMBELE REPRIZE

OASPETII MARCHEAZA IN AMBELE REPRIZE

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 4.10 1.15

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 4.10 pentru oaspetii marcheaza in ambele reprize (Atleticol Madrid) si o cotă de 1.15 pentru oaspetii nu marcheaza in ambele reprize(Atletico Madrid).

(23) Pariul de tip MAI MULTE GOLURI IN CE REPRIZA în care se poate paria pe compararea numarului de goluri inscris in fiecare din cele 2 reprize. Se poate miza pe 3 variante:

1 (in prima repriza se marcheaza mai multe goluri decat in a 2-a repriza)

X(în prima repriză se marchează la fel de multe goluri ca şi în a 2-a repriză)

2 (în a 2-a repriză se marchează mai multe goluri decât în prima)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – MAI MULTE GOLURI IN CE REPRIZA

MAI MULTE GOLURI IN CE REPRIZA

1 X 2

Real Madrid – Atletico Madrid 2,90 3.20 2,10

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 2.90 pentru mai multe goluri inscrise in prima repriza decat in a 2-a repzia, o cotă de 3.20 pentru acelasi numar de goluri inscrise atat in prima repriza cat si in a 2-a repriza si 2.10 pentru mai multe goluri inscrise in a 2-a repriza fata de prima repriza.

(24) Pariul de tip TOTAL GOLURI GAZDE în care se poate paria pe numarul de goluri inscrise de echipa gazda. Se poate miza pe 3 variante:

0-1 (gazdele marcheaza maxim 1 gol in meci)

2-3(gazdele marcheaza 2 sau 3 goluri in meci)

4+ (gazdele marcheaza 4 sau mai multe goluri in meci)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL- TOTAL GOLURI GAZDE

TOTAL GOLURI GAZDE

0-1 2-3 4+

Real Madrid – Atletico Madrid 1.60 2.10 9.00

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.60 pentru maxim 1 gol inscris de echipa gazda, o cotă de 2.10 pentru 2 sau 3 goluri inscrise de echipa gazda si 9.00 pentru 4 sau mai multe goluri inscrise de echipa gazda.

(25) Pariul de tip TOTAL GOLURI OASPETI în care se poate paria pe numarul de goluri inscrise de echipa oaspete. Se poate miza pe 3 variante:

0-1 (oaspetii marcheaza maxim 1 gol in meci)

2-3(oaspetii marcheaza 2 sau 3 goluri in meci)

4+ (oaspetii marcheaza 4 sau mai multe goluri in meci)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL- TOTAL GOLURI OASPETI

TOTAL GOLURI OASPETI

0-1 2-3 4+

Real Madrid – Atletico Madrid 1.20 3.20 30.00

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.20 pentru maxim 1 gol inscris de echipa oaspete, o cotă de 3.20 pentru 2 sau 3 goluri inscrise de echipa oaspete si 30.00 pentru 4 sau mai multe goluri inscrise de echipa oaspete.

(26) Pariul de tip ECHIPA CARE MARCHEZA PRIMA în care se poate paria pe 3 variante:

1 (gazdele marcheaza primul gol in meci)

x(meciul se termina cu scorul de 0-0)

2 (oaspetii marcheaza primul gol in meci)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL- ECHIPA CARE MARCHEAZA PRIMA

ECHIPA CARE MARCHEAZA PRIMA

1 X 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.65 7.50 2.45

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.65 pentru gazdele marcheaza primul gol, o cotă de 7.50 pentru scorul de 0-0 si 2.45 pentru oaspetii marcheaza primul gol.

(27) Pariul de tip ULTIMUL GOL în care se poate paria pe 3 variante:

1 (gazdele marcheaza ultimul gol in meci)

x(meciul se termina cu scorul de 0-0)

2 (oaspetii marcheaza ultimul gol in meci)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL- ULTIMUL GOL

ULTIMUL GOL

1 X 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.65 7.50 2.45

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.65 pentru gazdele marcheaza ultimul gol, o cotă de 7.50 pentru scorul de 0-0 si 2.45 pentru oaspetii marcheaza ultimul gol.

(28) Pariul de tip GOL IN PRIMA REPRIZA în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (se marcheaza in prima repriza)

2 (nu se marcheaza in prima repriza)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – GOL IN PRIMA REPRIZA

GOL IN PRIMA REPRIZA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.35 2.70

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.35 pentru minim un gol inscris in prima repriza si o cotă de 2.70 pentru scor corect la pauza 0-0.

(29) Pariul de tip GOL IN A DOUA REPRIZA în care jucătorul poate miza pe 2 variante:

1 (se marcheaza in a 2-a repriza)

2 (nu se marcheaza in a 2-a repriza)

Exemplu:

Organizatorul poate avea în ofertă următorul eveniment:

FOTBAL – GOL IN A DOUA REPRIZA

GOL IN A DOUA REPRIZA

1 2

Real Madrid – Atletico Madrid 1.22 3.40

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.225 pentru minim un gol inscris in a 2-a repriza si o cotă de 3.40 nici un gol insris in a 2-a repriza.

(30) Multicombo GSBET

pariul este castigator daca se indeplinesc simultan doua conditii :

1&3+ (victorie gazde si numărul golurilor va fi 3 sau mai mare)

2&3+ (victorie oaspeti si numărul golurilor va fi 3 sau mai mare)

1&0-2 (victorie gazde si numărul golurilor va fi de la 0 la 2)

2&0-2 (victorie oaspeti si numărul golurilor va fi de la 0 la 2)

X&3+ (meciul se termina egal si numarul golurilor va fi 3 sau mai mare)

X&0-2 (meciul se termina egal si numarul golurilor va fi de la 0 la 2)

.

(31) Pariul de tip EVENIMENTE SPECIALE ÎN MECI

În cazul acestor tipuri de pariuri jucatorul poate paria pe anumite evenimente ce pot avea loc în timpul regulamentar. Acestea pot fi:

CARTONASE GALBENE

Este tipul de pariu in care jucatorul poate miza pe două variante:

1. (în meci se acordă sub n cartonaşe galbene)

2. (în meci se acordă peste n cartonaşe galbene)

unde "n" poate avea diferite valori (de exemplu: 3.5; 4.5; 5.5; etc.) anunţate de organizator în ofertă.

PRIMUL CARTONAS

(unul din jucatorii echipei gazde primeste primul cartonas in meci)

X. (nu se acorda niciun cartonas in meci)

(unul din jucatorii echipei oaspete primeste primul cartonas in meci)

CR – VA FI CARTONAŞ ROSU? PEN – VA FI PENALTY ?

unde jucătorul poate paria pe două variante:

1. va fi

2. nu va fi

CORNERE

Este tipul de pariu în care jucatorul poate miza pe două variante:

1. (în meci se acordă sub n cornere)

2. (în meci se acordă peste n cornere)

unde "n" poate avea diferite valori (de exemplu: 7.5; 8.5; 9.5; etc.) anunţate de organizator în ofertă.

PRIMUL CORNER

(primul corner îi este acordat echipei gazda)

X. (nu se acorda niciun corner in meci)

(primul corner îi este acordat echipei oaspete)

(32) Pariul de tip MARCATOR

În cazul acestui tip de pariu, se poate paria pe jucătorul care marchează în meci (timp regulamentar). Există 5 tipuri de pariuri:

GOL /NU DA GOL PR.G ULT.G

Lionel Messi/Real Madrid -Atletico Madrid 2.50 1.40 6.50 6.50

ceea ce înseamnă că organizatorul oferă următoarele cote:

2.50 - Lionel Messi marchează în meciul Real Madrid -Atletico Madrid (GOL);

1.40 - Lionel Messi nu marchează în meciul Real Madrid -Atletico Madrid (NU DA GOL)

6.50 - Lionel Messi marchează primul gol al meciului Real Madrid -Atletico Madrid (PR.G);

6.50 - Lionel Messi marchează ultimul gol al meciului Real Madrid -Atletico Madrid (ULT.G);

Futsal , Fotbal pe plajă

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar, în afară de cazul în care organizatorul hotărăşte deja în ofertă că, pentru anumite evenimente, contează rezultatul final. Nu se ia în considerare niciun fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii. Şi pentru aceste sporturi pot exista pariuri tip handicap, total goluri sau multicombo Gsbet care se vor desfăşura respectând aceleaşi reguli explicate la secţiunea fotbal.
Dacă un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar şi nu este reluat în aceeasi zi, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculează cota 1.00, în afară de cazul pariului pentru primul gol marcat de o echipă sau de un jucător. În cazul pariurilor de genul „ Cine merge mai departe ?", „Cine câştigă cupa ?", etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteaptă până la redisputarea evenimentului respectiv.
Dacă evenimentul se reia în aceeasi zi, se iau în considerare cotele jucate.
În cazul schimbării locului evenimentului pe care organizatorul nu a menţionat-o sau nu a ştiut de ea, pariul va fi valabil numai în cazul în care evenimentul nu este în situaţia de fi jucat pe terenul oaspeţilor, iar în cazul acela pariul este anulat şi se calculează cota 1.00.
Dacă echipa abandonează înainte de începerea evenimentului, pariul legat de clasamentul primelor echipe victorioase este nul şi se calculează cota 1.00.

Hochei

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar, în afară de cazul în care organizatorul hotărăşte deja în ofertă că, pentru anumite evenimente, contează rezultatul final. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.La hochei pariul de tip handicap este cel în care jucătorul poate paria doar pe 2 semne (1 sau 2).
Echipa gazdă primeşte la acest pariu nr.5 goluri avantaj sau dezavantaj de la începutul meciului.
La rezultatul meciului se adună acest avantaj sau dezavantaj pentru a obţine rezultatul pariurilor cu handicap.

Exemplu : (0:1.5) GAZDE - OASPETI

În paranteză este trecut scorul de la care „începe" meciul pentru acest tip de pariu. Rezultatul final al acestui tip de pariu se calculează astfel:
dacă gazdele câştigă la 2 sau mai multe goluri diferenţă atunci semnul câştigător va fi 1;
dacă gazdele nu câştigă la 2 sau mai multe goluri diferenţă atunci semnul câştigător va fi 2;

Atenţie:

Valorile handicapului specificate în paranteză dinaintea echipei gazdă pot fi diferite în funcţie de eveniment (0:1.5, 0:2.5 etc)

Tipul de pariu total goluri - suma golurilor realizate in evenimentul respectiv. Jucatorul poate miza pe 2 variante:

1. (in meci se marcheaza sub nr.5 goluri, unde nr.5 desemneaza intervalul de goluri stabilit de care organizator pentru fiecare eveniment in parte si care se regaseste in oferta pe coloana TG din sectiunea TOTAL GOLURI)

2. (in meci se marcheaza peste nr.5 goluri)

Tipul de pariu "cine ca stiga meciul ? "

Jucatorul poate miza pe 2 variante:

1 - meciul il castiga gazdele ori in timp regulamentar ori dupa eventualele reprize de prelungiri

2 - meciul il castiga oaspetii ori in timp regulamentar ori dupa eventualele reprize de prelungiri

Dispoziţia privitoare la timpul regulamentar de joc este valabilă şi în cazul tipului de pariu total goluri sau handicap.
Dacă un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar şi nu este reluat în aceeasi zi, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculează cota 1.00, în afară de cazul pariului pentru primul punct marcat de o echipă sau de un jucător. În cazul pariurilor de genul „ Cine merge mai departe ?", „Cine câştigă cupa ?", etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteaptă până la redisputarea evenimentului respectiv.
Dacă evenimentul se reia în aceeasi zi, se iau în considerare cotele jucate.
În cazul schimbării locului evenimentului pe care organizatorul nu a menţionat-o sau nu a ştiut de ea, pariul va fi valabil numai în cazul în care evenimentul nu este în situaţia de fi jucat pe terenul oaspeţilor, iar în cazul acela pariul este anulat şi se calculează cota 1.00.
Pentru hochei se poate paria şi pe prima perioadă, a doua perioadă, a treia perioadă, prima perioadă-final meci, multicombo Gsbet respectând aceleaşi reguli explicate şi menţionate la secţiunea fotbal prima repriză, a doua repriză, prima repriză/final meci, multicombo Gsbet.

Baschet

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar, în afară de cazul în care organizatorul hotărăşte în ofertă că, pentru anumite evenimente, se validează rezultatul final. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
Şi pentru acest sport pot exista pariuri tip handicap sau total puncte ce se vor desfăşura respectând aceleaşi reguli explicate în secţiunile fotbal sau hochei.
Şi pentru acest sport pot exista pariuri "cine castiga meciul? " ce se vor desfăşura respectând aceleaşi reguli explicate în secţiunea hochei.
Dacă un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar şi nu este reluat în aceeasi zi, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculează cota 1.00, în afară de cazul pariului pentru primul punct marcat de o echipă sau de un jucător. În cazul pariurilor de genul „ Cine merge mai departe ?", „Cine câştigă cupa ?", etc şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteaptă până la redisputarea evenimentului respectiv. Dacă evenimentul se reia în aceeasi zi, se iau în considerare cotele jucate.
În cazul schimbării locului evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizator, pariul este nul şi se calculează cota 1.00.Dacă echipa abandonează înainte de începerea evenimentului, pariul legat de clasamentul primelor echipe victorioase este nul şi se calculează cota 1.00.
Pentru baschet se poate paria şi pe prima repriza, a doua repriza, primul sfert, al doilea sfert, al treilea sfert, ultimul sfert, multicombo Gsbet respectând aceleaşi reguli explicate şi menţionate la secţiunea fotbal prima repriză, a doua repriză, multicombo Gsbet.
De asemenea la acest sport se poate paria şi pe numarul de puncte înscris de un jucător în meci (se iau în considerare punctele marcate de jucător în meci, inclusiv în eventualele perioade de prelungiri conform NBA, WNBA, FIBA, etc.). Dacă jucătorul nu intră în meci primeşte cota 1.00.

Tenis

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale. În cazul în care jucătorii au terminat meciul înainte de parcurgerea etapelor normale ale jocului, din cauza abandonului unuia dintre ei (accidentare, renunţare, descalificare, etc.) pariul se consideră nul şi se calculează cota 1.00.Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre jucători, se calculează cota 1.00.
Dacă evenimentul este întrerupt din diferite motive de către organizatori şi nu depăşeşte sfârşitul oficial al turneului (nu se aplică regula celor 48 ore existentă la celelalte sporturi) se vor lua în considerare cotele jucate, în caz contrar se calculează cota 1.00. În cadrul acestei discipline sportive pot exista mai multe tipuri de pariuri speciale:

Primul set:

În cazul acestui tip de pariuri, jucătorul poate miza pe 2 variante:

Exemplu:

TENIS – PRIMUL SET

1 2

1S/R.Federer – J.Del Potro 1.75 1.95

ceea ce înseamnă că organizatorul-ul oferă o cotă de 1.75 ca R.Federer va castiga primul set si o cota de 1.95 ca J.Del Potro va castiga primul set.

De asemenea se poate paria şi pe al doilea set (2S) sau pe al treilea set (3S).

Scor corect:

La acest tip de pariu jucătorul trebuie să indice rezultatul final (pe seturi) al unui meci de tenis.

Exemplu:

TENIS – SCOR CORECT (2 DIN 3)

2:0 2:1 1:2 0:2

2D3/R.Federer – J.Del Potro 2.45 3.95 4.80 3.15

ceea ce înseamnă că organizatorul oferă o cotă de 2.45 pentru victoria lui R.Federer cu 2 la 0, o cotă de 3.95 pentru scorul 2:1, o

cotă de 4.80 pentru scorul 1:2 şi o cotă de 3.15 pentru scorul 0:2.

De asemenea se poate paria şi pe scor corect la 3 din 5 seturi (turnee de Grand Slam sau Cupa Davis)

Primul set/Final:

- la acest pariu trebuie indicata situatia dupa primul set si la de sfârsitul meciului

La această disciplină sportivă se poate paria şi pe total game-uri (mai puţin sau mai mult de un anumit nr. de game-uri într-un meci), handicap la game-uri (diferenţa de game-uri la sfârşitul meciului dintre cei doi jucători), numărul total de seturi (mai puţin sau mai mult de un anumit nr. de seturi), pe eventualitatea disputării unui tie-break în meci, multicombo Gsbet (respectând aceleaşi reguli explicate şi menţionate la secţiunea fotbal).

Remarcă: Dacă unul dintre jucători abandonează în timpul meciului si nu există nici un rezultat pe seturi atunci toate mizele pe seturi vor fi returnate (cotă 1.00). Excepţie fac doar seturile care s-au încheiat. Atentie !! Pentru rezultatul la tenis se aşteaptă până la sfârşitul oficial al turneului, nu funcţionează regula de 48 de ore.

Baseball, Softball, Volei

Dacă un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculează cota 1.00 (nu se aplică regula celor 48 de ore). În cazul pariurilor de genul „ Cine merge mai departe ?", „Cine câştigă cupa ?", etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteaptă până la redisputarea evenimentului respectiv.Dacă într-o zi se joacă două meciuri între aceleaşi echipe se ia în calcul rezultatul primului eveniment.În cazul schimbării locului evenimentului pe care organizatorul nu a menţionat-o sau nu a ştiut de ea, pariul va fi valabil numai în cazul în care evenimentul nu este în situaţia de fi jucat pe terenul oaspeţilor, iar în cazul acela pariul este anulat şi se calculează cota 1.00.Dacă echipa abandonează înainte de începerea evenimentului, pariul legat de clasamentul primelor echipe victorioase este nul şi se calculează cota 1.00.
Dacă există posibilitatea terminării la egalitate a unui eveniment, pariul este nul şi se calculează cota 1.00. Şi pentru acest sport pot exista pariuri tip handicap, total puncte sau multicombo Gsbet ce se vor desfăşura respectând aceleaşi reguli explicate în secţiunile fotbal sau hochei.
La volei pot exista pariuri tip primul set, total seturi, scor corect la seturi ce se vor desfăşura respectând aceleaşi reguli explicate în secţiunea tenis.

Handbal, Rugby, Fotbal american, Polo, Hochei pe iarbă

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar, în afară de cazul în care organizatorul hotărăşte deja în ofertă că, pentru anumite evenimente, contează rezultatul final. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
Şi pentru aceste sporturi pot exista pariuri tip handicap, total puncte sau multicombo Gsbet ce se vor desfăşura respectând aceleaşi reguli explicate în sectiunea hochei. Şi pentru acest sport pot exista pariuri "cine ca stiga mec iul ? " ce se vor desfăşura respectând aceleaşi reguli explicate în secţiunea hochei.
Dacă un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar şi nu este reluat în aceeasi zi, pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculează cota 1.00. În cazul pariurilor de genul „ Cine merge mai departe?", „Cine câştigă cupa ?", etc. şi în general al pariurilor pe termen lung se aşteaptă până la redisputarea evenimentului respectiv.Dacă evenimentul se reia în aceeasi zi, se iau în considerare cotele jucate.În cazul schimbării locului evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizator, pariul este nul şi se calculează cota 1.00, in cazul in care abandonează înainte de începerea evenimentului pariul legat de clasamentul primelor echipe victorioase este nul şi se calculează cota 1.00.
La acest sport se poate paria şi pe numărul de puncte înscris de un jucător în meci (se iau în considerare punctele marcate de jucător în meci, inclusiv eventualele perioade de prelungiri conform IHF, EHF, FRH, etc.). Dacă jucătorul nu intră în meci primeşte cota 1.00.

Automobilism, motociclism, ciclism

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de către primele anunţuri oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
Dacă evenimentul este suspendat sau contramandat şi nu se reia în aceeasi zi, pariul pentru acel eveniment este nul şi se calculează cota 1.00. Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre jucători, se calculează cota 1.00.Dacă unul dintre sportivi abandonează înainte de începerea competiţiei se calculează cota 1.00.Dacă pilotul parcurge doar turul de încălzire şi nu participă la cursa propriu-zisă, pariul se consideră nul.Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la competiţie. Dacă evenimentul se reia pe acelaşi circuit în aceeasi zi, se iau în considerare cotele jucate.
În cazul schimbării locului evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizatori, pariul este nul şi se calculează cota 1.00

Formula 1

Victorie - câştigător.

În primii trei - primul, al doilea, al treilea.

În primii "n" - primul, al doilea, al treilea...... al "n"-lea.

Pole position - cine câştigă calificările (sesiunea sau cumulul de sesiuni de calificări care au ca rezultat direct stabilirea grilei de start).Duel în cursă - care dintre cei 2 competitori ocupă un loc mai bun la finalul cursei (calcularea şi omologarea acestui tip de pariu este explicată mai jos la secţiunea pariu duel).

Tur rapid - cine va avea cel mai rapid tur de circuit în cursă (se consideră timpii stabiliţi de către primele anunţuri oficiale).

Se clasifică/nu se clasifică la finalul cursei - pilotul respectiv este clasat la sfârşitul cursei indiferent de distanţa la care se află de câştigătorul cursei. Rezultatele pariurilor vor fi omologate conform clasamentului oficial anunţat de către organizatorii cursei (conform regulamentelor FIA). În cazul în care pilotul abandonează sau din oricare alt motiv nu se clasifică la sfârşitul oficial al acesteia se consideră că nu s-a clasificat.
Nr. de monoposturi care se clasifică la finalul cursei - câte monoposturi se clasifică la finalul cursei (se iau în considerare toate monoposturile clasate la sfârşitul cursei indiferent de distanţa sau nr. de tururi de circuit situate faţă de câştigătorul cursei). Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
Avans timp câştigător cursă - diferenţa de timp dintre câştigătorul cursei şi al doilea clasat.
Va fi safety-car în timpul cursei? – cursa va fi sau nu neutralizată de apariţia safety-car-ului. Nu e considerată apariţia safety-car-ului dacă startul cursei se dă sub incidenţa acestuia.
Pe acelaşi bilet, nu se poate combina acelaşi pilot pe tipuri diferite de pariu.

Motociclism

Victorie - câştigător.

În primii trei - primul, al doilea, al treilea.

În primii "n" - primul, al doilea, al treilea...... al "n"-lea.

Duel în cursă - care dintre cei 2 competitori ocupă un loc mai bun la finalul cursei (calcularea şi omologarea acestui tip de pariu este explicată mai jos la secţiunea pariu duel).
Tur rapid - cine va avea cel mai rapid tur de circuit în cursă (se consideră timpii stabiliţi de către primele anunţuri oficiale. Pe acelaşi bilet, nu se poate combina acelaşi pilot pe tipuri diferite de pariu.

Ciclism

Victorie - câştigător de etapă, de concurs, de tur.

Duel în cursă - care dintre cei 2 competitori ocupă un loc mai bun la finalul cursei (calcularea şi omologarea acestui tip de pariu este explicată mai jos la secţiunea pariu duel).

Pariurile pe întreg turul sau pe etape individuale vor fi validate în conformitate cu rezultatele oficiale din momentul premierii sau prezentării podiumului. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
În cazul în care unul dintre sportivii aflaţi în competiţie abandonează înainte de începerea competiţiei, se calculează cota 1.00.Pe acelaşi bilet, nu se poate combina acelaşi ciclist pe tipuri diferite de pariu.

Sporturi de iarna

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de către primele anunţuri oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
În cazul în care unul dintre sportivii aflaţi în competiţie abandonează înainte de începerea competiţiei, se calculează cota 1.00.Dacă evenimentul este întrerupt sau contramandat şi nu se reia în aceeasi zi, se calculează cota 1.00.
În cazul schimbării locului de desfăşurare al evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizator, pariul este nul şi se calculează cota 1.00.Dacă unul dintre sportivi este descalificat sau abandonează în timpul evenimentului, se consideră că a participat la competiţie.Dacă evenimentul are loc în aceeasi zi pe aceeaşi pârtie, trambulină, traseu se iau în considerare cotele jucate.

Victorie - câştigător.

În primii trei - primul, al doilea, al treilea.

În primii "n" - primul, al doilea, al treilea...... al "n"-lea.

Duel în competiţie - care dintre cei 2 competitori ocupă un loc mai bun la finalul competiţiei (calcularea şi omologarea acestui tip de pariu este explicată mai jos la secţiunea pariul duel).

Snooker, Darts

Dacă un participant se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului, pariurile pe câştigarea evenimentului de către respectivul participant sunt considerate nule şi se acordă cota 1.00.
Dacă un jucător se accidentează şi nu mai poate continua meciul din motive independente de voinţa sa, cotele pe acest meci vor fi anulate şi jucătorii vor primi cota 1.00.Dacă un jucător se retrage din propria voinţa înainte de sfârşitul meciului se consideră că l-a pierdut şi nu va primi cota 1.00, ci se va considera că a pierdut meciul.La Snooker se poate paria şi pe primul frame (joc), total frame-uri, handicap şi primul frame/final meci, respectând aceleaşi reguli explicate în secţiunile anterioare.La Darts se poate paria şi pe primul set, total seturi şi handicap la seturi, respectând aceleaşi reguli explicate în secţiunile anterioare.

Sporturi de contact

Va fi considerat câştigător al evenimentului sportivul care, la sfârşitul luptei, va fi anunţat ca victorios.

În cazul în care jucătorii au terminat competiţia înainte de scurgerea timpului regulamentar, din cauza abandonului unuia dintre ei (accidentare, renunţare, etc.), jucătorul rămas în competiţie va fi considerat învingător şi se va lua în considerare cota jucata.Dacă evenimentul este contramandat înainte de începerea confruntării din cauza abandonului unuia dintre jucători, se calculează cota 1.00.Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la competiţie.Dacă evenimentul este întrerupt şi nu se reia în aceeasi zi se va calcula cota 1.00. Dacă evenimentul se reia în aceeasi zi, se iau în considerare cotele jucate.

Atletism

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de către primele anunţuri oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
Dacă evenimentul este întrerupt şi nu se reia în aceeasi zi, se va calcula cota 1.00.Dacă evenimentul se reia în aceeasi zi, se iau în considerare cotele jucate.Dacă evenimentul este contramandat înainte de începerea confruntării din cauza abandonului unuia dintre jucători,se calculează cota 1.00.Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la competiţie.În cazul schimbării locului evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizator, pariul este nul şi se calculează cota 1.00.

Pariul Duel

În cazul absenţei, respectiv a descalificării concurentului sau echipei, se aplică următoarele prevederi:

- pariul făcut pe un concurent, respectiv pe o echipă care a absentat înainte de începerea evenimentului, se consideră nul;

- dacă concurentul a renunţat sau a fost descalificat pe parcursul evenimentului, se consideră că a participat la eveniment, iar pariul făcut pe el se consideră pierdut.

În cazul în care renunţă ambii concurenţi, pentru pariul duel, se aplică următoarele prevederi:

- dacă au renunţat în diferite runde, faze, curse, serii, tururi, etc. se consideră drept învingător concurentul care a renunţat după ce a parcurs mai multe runde, faze, curse, serii, tururi, etc;

- dacă au renunţat în aceeaşi rundă, fază, cursă, serie, tur , etc. pariul este considerat nul şi se acordă cota 1.00.

Pariuri pe termen lung

Unele evenimente se desfăşoară pe parcursul mai multor etape, faze (grupe de calificare, playoff-uri, tururi preliminare, etc.) şi necesită o perioadă mai mare de timp pentru a se finaliza.

Aceste evenimente vor primi rezultat odată cu încheierea competiţiei respective, omologarea rezultatelor efectuându-se conform primelor anunţuri oficiale. Nu se ia în considerare niciun fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
Jucătorul poate paria pe: câştigător competiţie, câştigător campionat, golgeter competiţie, câştigător grupă, câştigător trofeu, etc. Pentru tipul de pariu golgeter competiţie, în cazul în care mai mulţi jucători au acelaşi număr de goluri marcate va fi validat jucătorul cu cele mai puţine goluri marcate din penalty.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona efectuarea de bilete care să conţină evenimente pe termen lung împreună cu evenimente din oferta saptamanală curentă.

Ski si sarituri cu schiurile

Rezultatul evenimentului îl reprezintă ordinea stabilită de primul anunţ oficial al organismului oficial care organizează competiţia, excepţie fiind cazul în care se face o modificare pentru a corecta un rezultat raportat greşit.

În cazul în care com petiţia începe şi este întreruptă şi nu este anunţat nici un rezultat oficial în aceeaşi zi (ora locală a locului unde se desfăşoară com pet iţia) pariul este invalid, exceptând cazul în care se continuă în aceeaşi zi (ora locală a locului unde se desfăşoară evenimentul). În acest caz pariul e val id şi se iau în considerare cotele jucate.Dacă un concurent se retrage din compet itie înainte de începerea acestei a se consideră că el /ea nu a participat la com petiţie şi pariul este invalid.Se consideră că un concurent a par ticipat la un meci dacă el/ea a început prima cursă sau prima probă.Dacă în timpul unui eveniment un concurent este retras sau descalificat se consideră că el a participat la eveniment.Dacă se pariază pe victoria unui individ ce concurează într -un duel, pariul se consideră valid dacă ambii concurenţi la duel participă la meci, iar câşti gătorul duelului (dac ă ambii concurenţi termină întreaga competiţie) este concurentul care se clasează mai bin e în rezultatele oficiale publicate de căt re organismul oficial care organizează competiţia.Dacă ambi i concurenţi la un duel abandoneaz ă com petiţi a aflată în curs de desfăşurare şi nu există rezultate oficiale care să îi vizeze, pariul este considerat invalid.În ceea ce priveşte pariurile duel, pariul este considerat invalid dacă după terminarea competiţiei concurenţi i se clasează pe ace eaşi poziţie sau au acelaşi număr de puncte .Dacă unul dintre concurenţi abandonează compet iţia aflată în desfăşurare, câştigătorul duelului este cel care termină comptiţia.Dacă rezultatul evenimentului se schimbă, dar nu este anunţat de către Organizatorul de pariuri, pariul este invalid.

Competitii cu masini, motociclete, biciclete si barci

Rezultatul evenimentului îl reprezintă ordinea stabilită de primul anunţ oficial al organismului oficial care organizează compet iţia, excepţie fiind cazul în care se face o modificare pentru a corecta un rezultat raportat greşit.
Se consideră că un concurent a participat la cursă dacă s -a prezentat la începutul unei curse de încălzire, la linia de start a cursei sau intră în cursă după sem nalul de start.Dacă unul dintre concurenţi nu participă la competiţie, toate pariuril e care îl vizează sunt invalide.Dacă în timpul unui eveniment un concurent este retras sau descalificat se consideră că el/ea a participat la eveniment.Dacă se pariază pe victoria unui individ ce concurează într -un d uel, pariul se consideră valid dacă ambii concurenţi la duel partic ipă la meci, iar câştigătorul duelului (dacă ambii concurenţi termină întreaga competiţie) este concurentul care se clasează mai bine în rezultatele oficiale publicate de către organismul oficial care organizează competiţia.Dacă unul dintre concurenţi abandonează competiţia, câştigătorul duelului este cel care termină competiţia.Dacă ambii concurenti participanţi la un duel abandonează competiţia aflată în curs de desfăşurare şi nu există rezultate oficiale care să îi vizeze, pariul este considerat invalid.Duelul pe care se pariază este considerat invalid dacă după termi narea com pet iţiei concurenţi i se clasează pe aceeaşi poziţie sau a u acelaşi număr de puncte.

Articolul 19

A. PARIURI PE EVENIMENTE NONSPORTIVE

Pariul pe evenimente nonsportive este tipul de pariu realizat de jucatori pe orice fel de eveniment de interes general care nu are un caracter sportiv (de natura sociala, politica, economica, etc.). Organizatorul va lua in considerare rezultatele inregistrate la locul desfasurarii evenimentului. Eventualele investigatii ulterioare realizate de catre autoritatile competente vor fi luate in considerare la validarea rezultatului doar daca sunt realizate in aceeasi zi cu cea a finalizarii evenimentului. Orice investigatie realizata ulterior nu va fi luata in considerare.
In cazul in care un eveniment este amanat, se va astepta pana la desfasurarea lui. In cazul in care un eveniment este anulat, Organizatorul va calcula cursul 1.00.

B. PARIURI PE NUMERE

Pariuri pe numere sunt pariuri in cota fixa pentru evenimente ce nu au caracater sportiv. In cadrul pariurilor pe numerele ce urmează a fi extrase la loterie, plasarea unui bilet nu presupune o participare a jucătorului la acea loterie ci reprezintă un pariu efectuat la Gs Bet PARIURI SPORTIVE pe extragerile (rezultatele oficiale, omologate) loteriilor internationale respective.
Acest tip de pariu se va efectua in baza ofertei pusa la dispozitie de organizator in toate punctele de lucru, website, publicatii si nu presupune participarea efectiva a jucatorilor la loterii. Se poate paria pe numere la oricare din loteriile internaţionale din oferta Gs Bet

PARIURI SPORTIVE, mai putin extragerile organizate de catre Compania Naţionala Loteria Română, urmand a castiga numărul sau numerele pe care s-a pariat in urma extragerii. Selecţiile de numere nu pot fi combinate cu niciun alt eveniment de pariere şi nici nu se pot combina două sau mai multe extrageri pe acelaşi bilet.
Pentru fiecare pariu pe numere, trebuie selectata doar o Loterie din lista loteriilor internationale şi tipul de pariu. In cazul in care un pariu a fost efectuat dupa ora reala a extragerii loteriei in cauza, pariul se considera nul, anulat (cota 1.00).
Pentru omologarea castigurilor se iau in calcul rezultatele oficiale comunicate pe site-urile organizatorilor loteriilor. Nu se vor lua in considerare la omologarea castigurilor numerele suplimentare extrase cu caracter de joker sau alta clasificare.
In cazul in care organizatorii unei loterii efectueaza mai multe extrageri in aceeasi zi, va fi luata in considerare pentru omologarea pariului, rezultatul primei extrageri din ziua respectiva.
In cazul in care, indiferent de motiv, extragerea la o anumita loterie nu are loc, pariurile efectuate pe acea loterie raman valabile 24 de ore, urmand ca, dupa expirarea acestei perioade, pariurile pe acea loterie sa devina nule, anulate (cota 1.00).
Exceptie fac cazurile in care in oferta de pariuri se specifica in mod explicit faptul ca se accepta pariuri pentru mai multe extrageri de la aceeasi loterie in aceeeasi zi.
Fiecare loterie detine propriul sistem de extragere a numerelor. In cazul in care organizatorii unei loterii modifica sistemul de extragere iar organizatorul a acceptat deja pariuri pentru respectiva extragere, pariurile se considera nule, anulate (cota 1.00).
Pariul pe numere se imparte in doua categorii: pariul simplu şi pariul sistem.

PARIUL SIMPLU

Pentru pariul simplu trebuie să indicaţi corect toate numerele pentru care aţi optat. Puteţi opta pentru minim 1 număr şi maxim 5 numere pentru extragerile de tipul 6/ 42, 6/ 45, 6/ 49, 6/ 50, 7/ 39, iar pentru minim 1 număr şi maxim 4 numere pentru extragerile de tipul 5/ 49, 5/ 50 şi 6/ 90.
Miza minima acceptata pe un bilet simplu este de 0,95 lei (cost minim 1 lei). Castigul maxim acordat pentru un bilet simplu este de 50..000 lei.

PARIUL SISTEM

În cazul pariului sistem puteţi câştiga şi dacă nu indicaţi corect toate numere, dar aţi impus o condiţie minimă de câştig. Sistemul minim pe care se poate paria este 1 din 2 şi sistemul maxim este 5 din 15 cu excepţia loteriilor cu extragere de tipul 5/ 50, 5/ 49 şi 6/ 90, pentru care sistemul maxim este 4 din 15.
Miza minima acceptata pe un bilet combinat este de 0.95 lei (cost minim 1 lei). Castigul maxim acordat pentru un bilet combinat este de 50.000 lei.
Pe biletele combinate se pot juca simultan mai multe combinatii.

ALTE TIPURI DE PARIURI

Jucatorul va avea posibilitatea de a alege din oferta alte tipuri de pariuri: Cate numere pare vor fi extrase?; Va fi cel mai mic numar extras par?; Suma numerelor extrase va fi (sub/peste)...?; Va fi mai mare suma numerelor extrase pare sau impare?; Vor fi extrase numere intre 1 si 9?; etc.

Prevederile generale ale regulamentului de pariuri se aplica in orice caz neacoperit de regulile specifice ale pariurilor pe numere.

C. CÂŞTIGI ŞI PLECI (WIN&GO)

Un joc în care 35 de numere sunt extrase dintr-un total de 49 de numere posibile.
Jucătorul alege cel puţin 6 numere şi, pentru a câştiga, toate cele 6 numere trebuie să apară în totalul de 35 de numere care sunt extrase.
Cea mai bună probabilitate de câştig este de 10,000:1 dacă aţi ales toate cele 6 numere în primele şase numere trase. Cu fiecare bilă trasă suplimentar, rata dvs. de câştig scade până când sunt trase toate cele 35 de numere.
De asemenea, puteţi plasa un sistem sau pariu mixt alegând maxim 10 numere diferite, care vă permite să aveţi maxim 210 combinaţii câştigătoare.

Raport de probabilitate de câştig (pe baza a 6 numere alese):

A 6-a tragere 10,000

A 7-a tragere 7,500

A 8-a tragere 5,000

A 9-a tragere 2,500

A 10-a tragere 1,000

A 11-a tragere 500

A 12-a tragere 300

A 13-a tragere 200

A 14-a tragere 150

A 15-a tragere 100

A 16-a tragere 90

A 17-a tragere 80

A 18-a tragere 70

A 19-a tragere 60

A 20-a tragere 50

...

A 35-a tragere 1

D. BILELE NOROCOASE (LUCKY BALLS)

Un joc în care 35 de numere sunt extrase dintr-un total de 48 de numere posibile.
Jucătorul alege cel puţin 6 numere şi, pentru a câştiga, toate cele 6 numere trebuie să apară în totalul de 35 de numere care sunt extrase.Cea mai bună probabilitate de câştig este de 10,000:1 dacă aţi ales toate cele 6 numere în primele şase numere trase. Cu fiecare bilă trasă suplimentar, rata dvs. de câştig scade până când sunt trase toate cele 35 de numere.De asemenea, puteţi plasa un sistem sau pariu mixt alegând maxim 10 numere diferite, care vă permite să aveţi maxim 210 combinaţii câştigătoare.

Raport de probabilitate de câştig (pe baza a 6 numere alese):

A 6-a tragere 10,000

A 7-a tragere 7,500

A 8-a tragere 5,000

A 9-a tragere 2,500

A 10-a tragere 1,000

A 11-a tragere 500

A 12-a tragere 300

A 13-a tragere 200

A 14-a tragere 150

A 15-a tragere 100

A 16-a tragere 90

A 17-a tragere 80

A 18-a tragere 70

A 19-a tragere 60

A 20-a tragere 50

...

A 35-a tragere 1

Posibilitati de pariere:

a) Pariul Simplu – pe un bilet se pariaza pe 6 numere de la 1 la 48. Biletul este castigator daca toate cele 6 numere jucate pe bilet se regasesc in cele 35 de numere extrase, castigul calculandu-se inmultind cota indicata de extragerea celui de-al saselea numar, afisata pe monitorul din agentie, cu miza de pe bilet.
b) Pariul Par/Impar Numar extras – Se poate paria daca prima/ultima bila extrasa contine un numar par sau un numar impar.
c) Pariul Culoare Bila – bilele sunt impartite in 8 culori si anume: Portocaliu, Rosu, Albastru, Verde, Negru, Galben, Violet,Maro. Clientul pariaza 1 singura culoare pentru prima/ultima bila extrasa, biletul este castigator daca culoarea pariata de jucator corespunde cu culoarea primei/ultimei bile extrase.
d) Pariul Peste/Sub bila extrasa– Clientul pariaza pe prima/ultima bilaextrasa daca este Peste/Sub limita de 24.5. In cazul in care clientul pariaza Sub, biletul este castigator daca prima/ultima bila extrasa este orice numar de la 1 pana la 24. In cazul in care Clientul pariaza Peste, biletul este castigator daca prima.ultima bila extrasa este orice numar de la 25 pana la 48.
e) Suma Primelor 5 Numere : Sub/Peste 122,5

– Clientul pariaza pe suma numerelor primelor 5 bile extrase, daca aceasta este Sub/Peste limita de 122,5.
In cazul in care clientul pariaza Sub, biletul este castigator daca suma numerelor primelor 5 bile extrase este orice numar pana la 122, inclusiv.
In cazul in care clientul pariaza Peste, biletul este castigator daca suma numerelor primelor 5 bile extrase este orice numar peste 123, inclusiv.
f) Frecventa numerelor extrase sa fie par/impar – Clientul trebuie sa ghiceasca daca vor fi extrase mai multe numere pare decat impare sau invers.
g) Cea mai frecventa culoare extrasa- Clientul are posibilitatea sa ghiceasca care culoare este extrasa cel mai des.
h) Pariul Sistem – implica mai multe variante de pariere pe bilet si in acest caz intalnim mai multe situatii:

- Se pot paria mai mult de 6 numere pe bilet, dar maxim 10. De exemplu, se pot paria 8 numere pe

bilet, insemnand ca un numar de 28 de combinatii posibil castigatoare a cate sase numere fiecare.

- Se pot paria mai multe seturi/ grupuri de numere pentru o extragere. De ex: 8, 9, 10 numere.
Cele 8 numere insemana 28 combinatii de cate 6 numere, 9 numere inseamna 84 combinatii si 10 numere insemana 210 combinatii, etc.

Tabel de combinatii posibile:

6/7 – 7 combinatii

6/8 – 28 combinatii

6/9 – 84 combinatii

6/10 – 210 combinatii

Bonus BILELE NOROCOASE

La fiecare joc sunt extrase 2 numere aleatorii cuprinse intre 6-35 care sunt marcate printr-un simbol albastru (trifoi).In cazul in care un numar trifoi se regaseste pe biletul jucatorului castigul eventual se va dubla, in cazul in care pe bilet se regasesc ambele numere trifoi castigul eventula se va tripla.

E. LOTO 5 DIN 36 (LUCKY 5 )

Este un joc nou pentru casele de pariuri,care nu are analogii in intraga lume.Jocurile sunt difuzate prin intermediul internetului in fiecare zi,din 5 in 5 minute,direct din studio.Jucatorii pot urmari live toate jocurile in agentiile GSBET si pe internet.O maşină de loterie selectează 5 bile norocoase din 36 de bile de culoare albastră, albă, roşie şi verde în timpul fiecărui eveniment difuzat live.Bilele sunt selectate una câte una, în succesiune.Coeficientul este înmulţit cu suma de bani plasată.Coeficienţii acestui joc nu pot fi combinaţi intre ei sau cu alte cote de pariuri.

Cod

Tip de pariu

Cota

501

Bila aleasă va fi extrasă cu nr. 1, ..., 36

6.70

500

Bila aleasă nu va fi extrasă cu nr. 1, ..., 36

1.08

502

Două bile alese vor fi extrase cu nr. 1, ..., 36

40.00

503

Trei bile alese vor fi extrase cu nr. 1, ..., 36

400.00

506

Vor fi extrase mai multe bile cu numere IMPARE

1.85

507

Vor fi extrase mai multe bile cu numere PARE

1.85

508

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi un număr IMPAR

1.85

509

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi un număr PAR

1.85

510

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MICĂ de 92,5

1.85

511

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MARE de 92,5

1.85

512

Va fi extrasă cel puţin O bilă ALBĂ

1.18

513

Nu va fi extrasă nicio bilă ALBĂ

4.30

514

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi mai MARE de 1,5

2.50

515

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi mai MIC de 1,5

1.45

516

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi mai MARE de 2,5

10.00

517

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi mai MIC de 2,5

1.02

518

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi mai MARE de 3,5

40.00

520

Vor fi extrase CINCI bile ALBE

800.00

521

Va fi extrasă cel puţin O bilă VERDE

1.18

522

Nu va fi extrasă nicio bilă VERDE

4.30

523

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi mai MARE de 1,5

2.50

524

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi mai MIC de 1,5

1.45

525

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi mai MARE de 2,5

10.00

526

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi mai MIC de 2,5

1.02

527

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi mai MARE de 3,5

40.00

529

Vor fi extrase CINCI bile VERZI

800.00

530

Va fi extrasă cel puţin O bilă ROŞIE

1.18

531

Nu va fi extrasă nicio bilă ROŞIE

4.30

532

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi mai MARE de 1,5

2.50

533

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi mai MIC de 1,5

1.45

534

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi mai MARE de 2,5

10.00

535

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi mai MIC de 2,5

1.02

536

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi mai MARE de 3,5

40.00

538

Vor fi extrase CINCI bile ROŞII

800.00

539

Va fi extrasă cel puţin O bilă ALBASTRĂ

1.18

540

Nu va fi extrasă nicio bilă ALBASTRĂ

4.30

Cod

Tip de pariu

Cota

541

NUMĂRUL de bile ALBASTRE extrase va fi mai MARE de 1,5

2.50

542

NUMĂRUL de bile ALBASTRE extrase va fi mai MIC de 1,5

1.45

543

NUMĂRUL de bile ALBASTRE extrase va fi mai MARE de 2,5

10.00

544

NUMĂRUL de bile ALBASTRE extrase va fi mai MIC de 2,5

1.02

545

NUMĂRUL de bile ALBASTRE extrase va fi mai MARE de 3,5

40.00

547

Vor fi extrase CINCI bile ALBASTRE

800.00

548

Va fi extrasă exact O bilă ALBĂ

2.20

549

Nu va fi extrasă exact O bilă ALBĂ

1.60

550

Vor fi extrase exact DOUĂ bile ALBE

3.30

551

Nu vor fi extrase exact DOUĂ bile ALBE

1.30

552

Vor fi extrase exact TREI bile ALBE

11.00

553

Nu vor fi extrase exact TREI bile ALBE

1.01

554

Vor fi extrase exact PATRU bile ALBE

50.00

557

Va fi extrasă exact O bilă VERDE

2.20

558

Nu va fi extrasă exact O bilă VERDE

1.60

559

Vor fi extrase exact DOUĂ bile VERZI

3.30

560

Nu vor fi extrase exact DOUĂ bile VERZI

1.30

561

Vor fi extrase exact TREI bile VERZI

11.00

562

Nu vor fi extrase exact TREI bile VERZI

1.01

563

Vor fi extrase exact PATRU bile VERZI

50.00

566

Va fi extrasă exact O bilă ROŞIE

2.20

567

Nu va fi extrasă exact O bilă ROŞIE

1.60

568

Vor fi extrase exact DOUĂ bile ROŞII

3.30

569

Nu vor fi extrase exact DOUĂ bile ROŞII

1.30

570

Vor fi extrase exact TREI bile ROŞII

11.00

571

Nu vor fi extrase exact TREI bile ROŞII

1.01

572

Vor fi extrase exact PATRU bile ROŞII

50.00

575

Va fi extrasă exact O bilă ALBASTRĂ

2.20

576

Nu va fi extrasă exact O bilă ALBASTRĂ

1.60

577

Vor fi extrase exact DOUĂ bile ALBASTRE

3.30

578

Nu vor fi extrase exact DOUĂ bile ALBASTRE

1.30

579

Vor fi extrase exact TREI bile ALBASTRE

11.00

580

Nu vor fi extrase exact TREI bile ALBASTRE

1.01

581

Vor fi extrase exact PATRU bile ALBASTRE

50.00

584

Vor fi extrase cel puţin TREI bile de O culoare

2.65

586

Vor fi extrase cel puţin PATRU bile de O culoare

12.50

588

Vor fi extrase CINCI bile de O culoare

200.00

590

NUMĂRUL de bile ALBE şi VERZI extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ROŞII şi ALBASTRE extrase

1.85

591

NUMĂRUL de bile ALBE şi ROŞII extrase va fi mai MARE decât numărul de bile VERZI şi ALBASTRE extrase

1.85

592

NUMĂRUL de bile ALBE şi ALBASTRE extrase va fi mai MARE decât numărul de bile VERZI şi ROŞII extrase

1.85

593

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi mai MARE decât numărul de bile VERZI extrase

2.50

594

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ALBE extrase

2.50

595

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi EGAL cu numărul de bile VERZI extrase

3.50

596

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ROŞII extrase

2.50

597

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ALBE extrase

2.50

598

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi EGAL cu numărul de bile ROŞII extrase

3.50

599

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ALBASTRE extrase

2.50

600

NUMĂRUL de bile ALBASTRE extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ALBE extrase

2.50

Cod

Tip de pariu

Cota

601

NUMĂRUL de bile ALBE extrase va fi EGAL cu numărul de bile ALBASTRE extrase

3.50

602

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ROŞII extrase

2.50

603

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi mai MARE decât numărul de bile VERZI extrase

2.50

604

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi EGAL cu numărul de bile ROŞII extrase

3.50

605

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ALBASTRE extrase

2.50

606

NUMĂRUL de bile ALBASTRE extrase va fi mai MARE decât numărul de bile VERZI extrase

2.50

607

NUMĂRUL de bile VERZI extrase va fi EGAL cu numărul de bile ALBASTRE extrase

3.50

608

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ALBASTRE extrase

2.50

609

NUMĂRUL de bile ALBASTRE extrase va fi mai MARE decât numărul de bile ROŞII extrase

2.50

610

NUMĂRUL de bile ROŞII extrase va fi EGAL cu numărul de bile ALBASTRE extrase

3.50

În cazul în care o extragere eşuează din cauza unor dificultăţi tehnice (bilele nu au fost extrase, maşina de extras bile nu a funcţionat, difuzarea nu a funcţionat şi nu există nicio înregistrare, etc), toate pariurile vor fi anulate şi sumele de bani plasate vor fi returnate jucătorilor (coeficientul este egal cu 1 ).
Dacă nu există sunet în timpul difuzării live sau prezentatorul face o greşeală în timp ce numeşte numerele de pe bilele extrase, rezultatele unei astfel de extrageri sunt stabilite pe baza informaţiilor vizuale furnizate live .
Dacă un jucător nu a putut vedea difuzarea live a unei anumite ediţii (întreruperea conexiunii la internet sau a curentului electric, etc), dar este disponibila intr-o inregistrare in arhiva video ulterior,extragerea respectiva este considerate valida.

F. LOTO 7 DIN 42 ( LUCKY 7 )

Este un joc nou pentru casele de pariuri,care nu are analogii in intraga lume.Jocurile sunt difuzate prin intermediul internetului in fiecare zi,din 5 in 5 minute,direct din studio.Jucatorii pot urmari live toate jocurile in agentiile GSBET si pe internet.Ediţiile de joc au loc în fiecare zi, din cinci în cinci minute, şi constau în extragerea a 7 numere norocoase din 42 în timpul unui eveniment difuzat live. Fiecare ediţie are propriul număr de serie, care este folosit pentru a stabili pariurile. Se pot face pariuri pe rezultatele din ofertele de pariuri prezentate până la începutul fiecărei ediţii.
Coeficientul este înmulţit cu suma de bani plasată. Coeficienţii acestui joc nu pot fi combinaţi între ei sau cu alte cote de pariuri.

Cod

Tip de pariu

Cota

701

Bila aleasă va fi extrasă cu nr. 1, ..., 42

5.50

700

Bila aleasă nu va fi extrasă cu nr. 1, ..., 42

1.10

702

Două bile alese vor fi extrase cu nr. 1, ..., 42

31.00

703

Trei bile alese vor fi extrase cu nr. 1, ..., 42

200.00

704

Patru bile alese vor fi extrase cu nr. 1, ..., 42

1,800.00

708

Vor fi extrase mai multe bile cu numere IMPARE

1.85

709

Vor fi extrase mai multe bile cu numere PARE

1.85

710

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi un număr IMPAR

1.85

711

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi un număr PAR

1.85

712

Numărul PRIMEI bile extrase va fi IMPAR

1.85

713

Numărul PRIMEI bile extrase va fi PAR

1.85

714

Numărul ULTIMEI bile extrase va fi IMPAR

1.85

715

Numărul ULTIMEI bile extrase va fi PAR

1.85

716

Numărul PRIMELOR DOUĂ bile extrase va fi IMPAR

3.80

717

Numărul PRIMELOR DOUĂ bile extrase va fi PAR

3.80

718

Numărul PRIMEI bile extrase va fi IMPAR, iar numărul celei de-a DOUA bile – PAR

3.60

719

Numărul PRIMEI bile extrase va fi PAR, iar numărul celei de-a DOUA bile – IMPAR

3.60

720

Numărul PRIMEI bile extrase va fi IMPAR, iar numărul ULTIMEI bile – PAR

3.60

721

Numărul PRIMEI bile extrase va fi PAR, iar numărul ULTIMEI bile – IMPAR

3.60

722

CULOAREA PRIMEI bile extrase va fi – GALBENĂ

1.85

723

CULOAREA PRIMEI bile extrase va fi – NEAGRĂ

1.85

724

CULOAREA ULTIMEI bile extrase va fi – GALBENĂ

1.85

Cod

Tip de pariu

Cota

725

CULOAREA ULTIMEI bile extrase va fi – NEAGRĂ

1.85

726

Vor fi extrase mai multe bile GALBENE

1.85

727

Vor fi extrase mai multe bile NEGRE

1.85

728

A DOUA bilă extrasă va fi de ACEEAŞI CULOARE ca PRIMA

1.90

729

A DOUA bilă extrasă va fi de CULOARE DIFERITĂ de PRIMA

1.80

856

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MICĂ de 100,5

19.00

858

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MICĂ de 125,5

4.50

859

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MARE de 125,5

1.15

730

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MICĂ de 150,5

1.85

851

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MARE de 150,5

1.85

862

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MICĂ de 175,5

1.15

863

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MARE de 175,5

4.50

865

SUMA numerelor de pe bilele extrase va fi mai MARE de 200,5

19.00

868

SUMA numerelor de pe bilele GALBENE extrase va fi mai MICĂ de 73,5

1.85

869

SUMA numerelor de pe bilele GALBENE extrase va fi mai MARE de 73,5

1.85

870

SUMA numerelor de pe bilele NEGRE extrase va fi mai MICĂ de 73,5

1.85

871

SUMA numerelor de pe bilele NEGRE extrase va fi mai MARE de 73,5

1.85

731

NUMĂRUL de bile GALBENE extrase va fi mai MIC de 3,5

1.85

732

NUMĂRUL de bile GALBENE extrase va fi mai MARE de 3,5

1.85

733

NUMĂRUL de bile GALBENE extrase va fi mai MIC de 2,5

4.50

734

NUMĂRUL de bile GALBENE extrase va fi mai MARE de 2,5

1.15

735

NUMĂRUL de bile GALBENE extrase va fi mai MIC de 1,5

19.00

736

NUMĂRUL de bile GALBENE extrase va fi mai MARE de 1,5

1.01

737

Nu va fi extrasă nicio bilă GALBENĂ

190.00

738

NUMĂRUL de bile NEGRE extrase va fi mai MIC de 3,5

1.85

739

NUMĂRUL de bile NEGRE extrase va fi mai MARE de 3,5

1.85

740

NUMĂRUL de bile NEGRE extrase va fi mai MIC de 2,5

4.50

741

NUMĂRUL de bile NEGRE extrase va fi mai MARE de 2,5

1.15

742

NUMĂRUL de bile NEGRE extrase va fi mai MIC de 1,5

19.00

743

NUMĂRUL de bile NEGRE extrase va fi mai MARE de 1,5

1.01

744

Nu va fi extrasă nicio bilă NEAGRĂ

190.00

757

Vor fi extrase ŞAPTE bile GALBENE

190.00

756

Vor fi extrase ŞASE bile GALBENE

19.00

755

Vor fi extrase CINCI bile GALBENE

5.80

754

Vor fi extrase PATRU bile GALBENE

3.10

753

Vor fi extrase TREI bile GALBENE

3.10

752

Vor fi extrase DOUĂ bile GALBENE

5.80

751

Va fi extrasă O bilă GALBENĂ

20.00

767

Vor fi extrase ŞAPTE bile NEGRE

190.00

766

Vor fi extrase ŞASE bile NEGRE

20.00

765

Vor fi extrase CINCI bile NEGRE

5.80

764

Vor fi extrase PATRU bile NEGRE

3.10

763

Vor fi extrase TREI bile NEGRE

3.10

762

Vor fi extrase DOUĂ bile NEGRE

580.00

761

Va fi extrasă O bilă NEAGRĂ

20.00

770

NICIUNUL dintre cele ŞAPTE numere alese nu va fi extras

3.70

771

Cel puţin UNUL din cele ŞAPTE numere alese va fi extras

1.20

Cod

Tip de pariu

Cota

772

Cel puţin DOUĂ din cele ŞAPTE numere alese vor fi extrase

2.80

773

Cel puţin TREI din cele ŞAPTE numere alese vor fi extrase

11.50

774

Cel puţin PATRU din cele ŞAPTE numere alese vor fi extrase

95.00

775

Cel puţin CINCI din cele ŞAPTE numere alese vor fi extrase

1,750.00

În cazul în care o extragere eşuează din cauza unor dificultăţi tehnice (bilele nu au fost extrase, maşina de extras bile nu a funcţionat, difuzarea nu

a funcţionat şi nu există nicio înregistrare, etc), toate pariurile vor fi anulate şi sumele de bani plasate vor fi returnate jucătorilor (coeficientul este

egal cu 1 ).

Dacă nu există sunet în timpul difuzării live sau prezentatorul face o greşeală în timp ce numeşte numerele de pe bilele extrase, rezultatele unei

astfel de extrageri sunt stabilite pe baza informatiilor vizuale furnizate live.

Dacă un jucător nu a putut vedea difuzarea live a unei anumite ediţii (întreruperea conexiunii la internet sau a curentului electric, etc), dar este

disponibila intr-o inregistrare in arhiva video ulterior,extragerea respectiva este considerate valida.

G. Pariu pe Poker ( Bet On Poker )

Este un joc nou pentru casele de pariuri,care nu are analogii in intraga lume.Jocurile sunt difuzate prin intermediul internetului in fiecare zi,din

5 in 5 minute,direct din studio.Jucatorii pot urmari live toate jocurile in agentiile GSBET si pe internet.

Coeficientul este înmulţit cu suma de bani plasată. Coeficienţii acestui joc nu pot fi combinaţi între ei sau cu alte cote de pariuri.

Cod

Tip de pariu

Cota

301

Castiga jucătorul 1

5.20

302

Castiga jucătorul 2

5.20

303

Castiga jucatorul 3

5.20

304

Castiga jucatorul 4

5.20

305

Castiga jucatorul 5

5.20

306

Castiga jucatorul 6

5.20

321

castiga Cartea mare

100.00

322

castiga O pereche

5.80

323

castiga Doua perechi

3.13

324

castiga Trei bucati

6.80

325

castiga Chinta

5.65

326

castiga Culoare

8.70

327

castiga Full

8.65

328

castiga Careu

80.00

329

castiga Chinta la culoare

100.00

330

castiga Chinta roiala

100.00

În cazul în care o extragere eşuează din cauza unor dificultăţi tehnice (bilele nu au fost extrase, maşina de extras bile nu a funcţionat, difuzarea nu

a funcţionat şi nu există nicio înregistrare, etc), toate pariurile vor fi anulate şi sumele de bani plasate vor fi returnate jucătorilor (coeficientul este

egal cu 1 ).

Dacă nu există sunet în timpul difuzării live sau prezentatorul face o greşeală în timp ce numeşte numerele de pe bilele extrase, rezultatele unei astfel de extrageri sunt stabilite pe baza informaţiilor vizuale furnizate live.

Dacă un jucător nu a putut vedea difuzarea live a unei anumite ediţii (întreruperea conexiunii la internet sau a curentului electric, etc), dar este

disponibila intr-o inregistrare in arhiva video ulterior,extragerea respectiva este considerate valida.

H. Pariu pe Zaruri (DICE)

Este un joc nou pentru casele de pariuri,care nu are analogii in intraga lume.Jocurile sunt difuzate prin intermediul internetului in fiecare zi,din

5 in 5 minute,direct din studio.Jucatorii pot urmari live agentiile GSBET si pe internet. O femeie aruncă 5 zaruri hexaedrice, cu numere de la 1 la 6. Este un joc dinamic pentru oameni aventuroşi.

Coeficientul este înmulţit cu suma de bani plasată. Coeficienţii acestui joc nu pot fi combinaţi între ei sau cu alte cote de pariuri.

Cod

Tip de pariu

Cota

200

Orice pereche

1.04

201

Orice două perechi (diferite)

3.50

202

Trei de orice fel

4.45

203

Suită de la 1 la 5

50.00

204

Suită de la 2 la 6

50.00

205

Toate diferite

10.00

206

Orice pereche şi orice triplă

23.00

207

Patru de orice fel

40.00

208

Cinci de orice fel

500.00

209

Exact două zaruri cu numărul ales

5.50

211

Exact trei zaruri cu numărul ales

25.00

212

Numărul ales va fi aruncat

1.55

213

Numărul ales nu va fi aruncat

2.35

214

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mică de 17,5

1.90

215

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mare de 17,5

1.90

216

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mică de 13,5

6.20

217

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mare de 13,5

1.12

218

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mică de 21,5

1.12

219

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mare de 21,5

6.20

220

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mică de 10,5

25.00

221

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mare de 10,5

1.01

222

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mică de 24,5

1.01

223

Suma punctelor de pe zarurile aruncate va fi mai mare de 24,5

25.00

224

Vor fi aruncate mai multe zaruri cu un număr impar de puncte

1.90

225

Vor fi aruncate mai multe zaruri cu un număr par de puncte

1.90

226

Vor fi aruncate patru zaruri cu număr impar de puncte şi unul cu număr par de puncte

6.00

227

Vor fi aruncate patru zaruri cu număr par de puncte şi unul cu număr impar de puncte

6.00

228

Toate zarurile aruncate vor avea număr par de puncte

25.00

229

Toate zarurile aruncate vor avea număr impar de puncte

25.00

În cazul în care o extragere eşuează din cauza unor dificultăţi tehnice (bilele nu au fost extrase, maşina de extras bile nu a funcţionat, difuzarea nu

a funcţionat şi nu există nicio înregistrare, etc), toate pariurile vor fi anulate şi sumele de bani plasate vor fi returnate jucătorilor (coeficientul este

egal cu 1 ).

Dacă nu există sunet în timpul difuzării live sau prezentatorul face o greşeală în timp ce numeşte numerele de pe bilele extrase, rezultatele unei astfel de extrageri sunt stabilite pe baza informaţiilor vizuale furnizate live.

Dacă un jucător nu a putut vedea difuzarea live a unei anumite ediţii (întreruperea conexiunii la internet sau a curentului electric, etc), dar este

disponibila intr-o inregistrare in arhiva video ulterior,extragerea respectiva este considerate valida.

În cazul în care, după ce au fost aruncate, unul sau mai multe zaruri nu cad pe una din feţe, ci pe margini, sau în cazul în care unul sau mai multe

zaruri sunt lăsate în paharul de aruncat, prezentatorul repetă ediţia, aruncând din nou toate cele cinci zaruri.

În cazul în care unul sau mai multe zaruri cad de pe masă după ce au fost aruncate, toate pariurile vor fi anulate şi mizele vor fi returnate jucătorilor

(cota este egală cu „1").

I. BACCARAT

Jocul este jucat între doi jucători, JUCATOR (Player) si BANCHER (Banker).Dealer-ul jocului imparte cate o carte fiecarui jucator in fiecare runda a jocului. În situații speciale, dealerul da o a treia carte JUCATORULUI si (sau) BANCHERULUI.

Impartirea cartilor:

Cartile sunt acordate jucatorilor ,una cate una,pana cand ambii jucatori au cate doua carti cu fata in sus;

Jucatorul intotdeauna primeste prima carte;

Dupa ce ambii jucatori au cate doua carti,cu fata in sus, situatia este evaluata si in conformitate cu regulile stabiilite se determina daca JUCATORUL si (sau) BANCHERUL ar trebui sa primeasca o a treia carte.

Scopul jocului este de a strange un total de puncte cât mai apropiat sau egal cu 9 (nouă). Castigatorul jocului este jucătorul a cărui sumă de puncte este mai aproape de 9 (nouă),dupa ce toate cartile au fost acordate.

Egalitate.Egatitatea este atunci cand JUCATORUL si BANCHERUL au acelasi numar de puncte.In caz de egalitate,jucatorilor care au pariat pe acelasi rezultat le vor fi platite castigurile.Jucatorii care au pariat pe JUCATOR(Player) si (sau) BANCHER (Banker) vor primi valoarea pariului inapoi (cota 1.00).

Valoarea cartilor in puncte:

Asul are valoarea 1 (unu) punct.

Suma punctelor a cartilor de la 2(doi) la 9(noua) inclusiv,este egala cu numarul inscris pe cartea primita.

Valoarea cartilor (Jacks, Queens, Kings) și Zece (10) este 0 (zero).

Calcularea totalului de puncte:

Cartile fiecarui jucator sunt insumate pentru a se calcula punctele fiecaruia.

Suma punctelor este exprimata printr-un numar din doua cifre,Prima cifra a numarului este ignorata si suma punctelor este determinata doar de a doua cifra din acest numar. De exemplu, suma dintre Noua (9) și Patru (4) este de 13, astfel încât rezultatul va fi 3 sau suma dintre șapte (7) și opt (8) este de 15, iar rezultatul va fi de 5).

Tabel cu reguli de acordare pentru a treia carte:

MANA JUCATORULUI

JUCATORUL avand:

Actiune

0-1-2-3-4-5

Se acorda a treia carte

6-7-

A treia carte nu se acorda

8-9

Natural (BANCHERUL nu poate primi a treia carte)

MANA BANCHERULUI

Bancherul avand o mana din doua carti a carei valoare este urmatoarea:

Trage când a treia carte a JUCATORULUI este:

Stă când a treia carte a JUCATORULUI este:

0-1-2

Trage întotdeauna o carte

3

0-1-2-3-4-5-6-7-9

8

4

2-3-4-5-6-7

0-1-8-9

5

4-5-6-7

0-1-2-3-8-9

6

6-7

0-1-2-3-4-5-8-9

7

Sta

Sta

8-9

Natural (JUCATORUL nu poate trage a treia carte)

Natural (JUCATORUL nu poate trage a treia carte)

Eceptii de la reguli :

Daca dupa impartirea primelor doua carti suma totala a punctelor a JUCATORULUI (Player) si (sau) a BANCHERULUI (Banker) este 8(opt) sau (9) aceasta mana se numeste NATURAL si a treia carte nu se mai acorda.In aceasta situatie jocul se opreste,se calculeaza puncajul fiecarui jucator (JUCATOR si BANCHER) si se anunta castigatorul.Aceasta regula inlocuieste toate celelalte reguli.

Daca dupa impartirea primelor doua carti suma totala a JUCATORULUI este 6 sau 7 si suma totala a BANCHERULUI este 5 sau mai putin(0,1,2,3,4) atunci BANCHERUL primeste a treia carte.

Prima runda de pariere.Pariurile pot fi plasate chiar inainte de impaartirea cartilor.Jucatorii pot paria pe unul sau mai multe rezultate .

A doua runda de pariere.Dupa prima runda de pariere JUCATORUL primeste prima carte si sunt afisate noile cote pe ecran.A doua runda de pariere incepe.Pariurile efectuate in prima runda de pariere nu au nici o influenta asupra pariurilor din a doua runda de pariere,Prin urmare jucatorii pot paria pe acelasi rezultat de mai multe ori.

A treia runda de pariere.Dupa a doua runda de pariere BANCHERUL primeste prima carte si sunt afisate pe ecran noile cote.Dupa aceasta runda de pariere JUCATORUL si BANCHERUL primesc a doua carte si daca este necesar a treia carte.Se calculeaza puncajul si este afisat castigatorul.

Schimbarea cartilor:

Cand raman mai putin de 40 de carti in pachet,dealerul anunta ca pachetul va fi schimbat dup ace cartile vor fi impartiteDealerul pune toate cartile folosite in pachet si ia un alt pachet cu carti deja amestecate.Aceasta schimbare se face in timp real atunci cand publicul si jucatorii pot vedea.

Amestecare cartilor.Dupa ce se schimba pachetele,al doilea dealer vine si amesteca si pregateste cartile pentru a fi impartite.Ambele pachete sunt vizibile pe ecran ,asa ca jucatorii pot vedea schimbarea si amestecarea cartilor.

Operatorul de jocuri are dreptul de a stabili miza minima si maxima de pariere.

Cazuri speciale

Runda poate fi anulata daca:

Scanerul nu poate citi cartea sau daca dupa citire aceasta nu corespunde cu cea afisata pe masa.

carte sau mai multe carti apar intr-un loc gresit sau sunt amestecate.

Apar probleme tehnice (conexiune internet ,problem tehnice in studio sau erori ale dealerului).

Greseli ale dealerului care pot duce la anularea rundei:

modul de impartire a cartilor este modificat;

o carte sau mai multe carti sunt deteriorate sau inseminate;

o carte sau mai multe carti cad de pe masa sau nu pot fi vazute pe ecran din cauza unei greseli a dealerului;

o carte sau mai multe sunt intoarse in pachet din cauza amestecarii incorecte si in felul acesta este vizibil numarul/figura acesteia;

dealerul uita sa foloseasca cartea de securitate;

In cazul in care o runda este anulata,mizele jucatorilor sunt returnate (cota 1);

Tipuri de pariuri

In plus fata de pariurile principale cum ar fi PLAYER, BANKER sau TIE există tipuri de pariuri suplimentare cum ar fi:

Pariurile pe perechi sau pe totalul cartilor impartite .Cotele pentru aceste tipuri de pariuri se schimba in fiecare runda de pariere.

Pariurile pe perechi (pereche JUCATOR, pereche BANCHER și orice pereche) sunt castigatoare doar dupa ce sunt impartite cate doua carti fiecarui jucator. A treia carte nu contează și nu este luata in considerare in formarea perechilor.

Pariurile pe totalul catilor impartite.Pariul pe SMALL este castigator atunci cand totalul cartilor impartite este 4(patru).

Pariul pe BIG este castigator atunci cand sunt impartite 5 sau mai multe carti.

Descriere pariuri:

Perfect pair- aceeasi culoare si aceeasi valoare

Player pair-aceeasi valoare

Bankers pair-aceeasi valoare

Any Pair-orice pereche

Small – totalul cartilor primate de Player si Banker este 4

Big – totalul cartilor primate de Player si Banker este 5 sau mai multe.

Articolul 20

Mecanismul de pariere prin intermediul terminalului de pariere

Terminalul de pariere:

Definitie:

Terminalul de pariere reprezinta un aparat de efectuare si acceptare automata a pariurilor si se constituie intr-un sistem unitar si independent prin intermediul caruia jucatorii isi pot realiza si emite singuri biletul de pariere, fara a avea nevoie de interventia operatorului.

Terminalul de pariere utilizeaza si este permanent corelat la programul software de pariere al Organizatorului, functioneaza

respectand aceleasi principii/reguli explicate in prezentul Regulament de Joc si utilizeaza aceleasi resurse precum aplicatia de casier din fiecare agentie a Organizatorului.

Astfel, intr-un mediu total securizat, jucatorul isi poate realiza/emite/achita singur biletul de pariere. Terminalul de pariere este compus din :

- componenta software (program software corelat permanent la programul de pariere al Organizatorului) cu care se face, in timp real, conectarea securizata cu serverul central al Organizatorului.

- componente hardware : interfata terminalului de pariere (ecran, ecran tactil, butoane dupa caz), acceptatorul de moneda cu ajutorul caruia jucatorul introduce in sistem sumele pe care doreste sa le parieze, imprimanta pentru tiparirea biletului de

pariere folosita la emiterea biletului de pariere de catre jucator in momentul plasarii/efectuarii biletului.

- sistemul hardware pe care este instalat si pe care ruleaza programul software de pariere

- conexiunea securizata prin care aparatul de efectuare si acceptare automata a pariurilor este conectat permanent la serverul central al Organizatorului unde se realizeaza si se accepta/omologheaza biletele de pariere.

Efectuarea unui bilet prin intermediul terminalului de pariere se poate face, fie direct de catre jucator, fie, daca acesta solicita, prin intermediul unui operator.

Dispozitii finale:

Organizatorul, prin salariaţii săi, persoanele aflate în raporturi de colaborare cu activitatea de pariuri, partenerii contractuali sau

reprezentanţii instituţiilor de stat sunt obligaţi să păstreze în secret toate datele jucătorilor şi ale pariurilor, făcând excepţie procedurile la tribunale şi cazurile când jucătorul acceptă publicarea.

Daca exista suspiciuni de frauda asupra deznodamantului unui eveniment/ competitie, oragnizatorul isi rezerva dreptul de a acorda curs 1.00 tuturor cotelor evenimentelor in cauza.

Jucătorul poate formula plangere in termen de până la 7 zile de la anunţarea rezultatelor valabile, în scris (prin scrisoare recomandată) sau personal, direct la sediul Organizatorului. Conducerea Organizatorului va proceda conform prevederilor legale valabile.

Rezultatul soluţionării va fi anunţat reclamantului în scris, în termenul stabilit. Termenul de prescriere a dreptuluide a solicita plata câştigului

se va întrerupe in momentul formularii plangerii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce îmbunătăţiri ale ofertei (tipuri noi de pariuri, bonusuri, etc) ce vor fi aprobate de

Comisia de Autorizare, adăugiri care vor fi din timp anunţate, explicate prin anexe ale regulamentului şi puse la dispoziţia jucătorilor.

Lista tipurilor de sporturi nu este limitativa, ea putand fi completata si cu alte discipline sportive, cu acordul Comisiei de

Autorizare.

S.C. GS BET PARIURI SPORTIVE S.R.L. isi rezerva dreptul de a stabili, completa si schimba cotatiile, competitiile si posibilitatile de pariere, de a modifica miza minima si castigul maxim, in functie de evolutia competitiilor posibile si dezvoltarea ulterioara a societatii.

GS BET PARIURI SPORTIVE S.R.L.

ADMINISTRATOR

GHEORGHE COSTEL
384.2651